Centra Kształcenia na odległość w Przecławiu i Kamieńcu powstały w wyniku realizacji projektu:

„Centra kształcenia na odległość na wsiach” dofinansowanego z funduszu Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem).

Projekt miał na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 406 współpracujących ze sobą centrów. Zakłada się, iż centra będą zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich. Tym samym przyczynił się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem.

Centrum kształcenia na odległość w Gminie Kołbaskowo powstały w 2008 roku. Wyposażone są w sprzęt komputerowy i biurowy. W ramach swojej działalności prowadzą bezpłatne szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.

Każdy uczestnik, który zakończy szkolenie uzyska certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę w danej dziedzinie. Uczestnictwo w kursach pozwoli na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze
  • 4system Polska Sp. z o.o.
  • Ecorys Polska Sp. z o.o.
  • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Informacje o realizowanych i planowanych kursach dostępne są na stronie internetowej http://www.edukacjaonline.pl/

 

 

 

Centrum Kształcenia na odległość w Przecławiu

Wyposażone jest w 9 stanowisk komputerowych. W trakcie działania centrum wydano ponad 10 certyfikatów, z  kursów skorzystało około 60 osób. W międzyczasie organizowane były także kursy e-seniora dla osób po 50-tym roku życia. Kursy ukończyło ponad 40-tu seniorów. Od 2008 roku do dzisiaj z komputerów skorzystano ponad 2000 razy.

Godziny otwarcia – Poniedziałek ,Środa, Czwartek : godz. 17 - 21,

We wtorki prowadzone są zajęcia z Decoupage w godz. 17 - 20.

Osoba do kontaktu: Adam Redlarski   tel. 91-311-60-11

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w kursach!!

www.ckprzeclaw.edu.pl  

Pin It

Bądź na bieżąco