RADA GMINY KOŁBASKOWO W KADENCJI 2018-2023


Dorota Trzebińska – Przewodnicząca Rady Gminy Kołbaskowo
Zbigniew Szczuplak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo

Dąbrowska Barbara
Grzybowska Bożena
Jacyna Monika
Jakubowski Mateusz
Kufel Tomasz
Lis Izabela
Małowiecki Grzegorz
Przewoźniak Krzysztof
Ratajczyk Czesława
Rychel Małgorzata
Sypniewska Anna
Szuszkiewicz Iwona
Woźniak Roman


KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KOŁBASKOWO:

Bożena Grzybowska – Przewodnicząca
Barbara Dąbrowska – Zastępca Przewodniczącej
Tomasz Kufel
Grzegorz Małowiecki
Małgorzata Rychel

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Monika Jacyna – Przewodnicząca
Izabela Lis – zastępca Przewodniczącej
Mateusz Jakubowski
Czesława Ratajczyk
Roman Woźniak

KOMISJA BUDŻETOWA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Tomasz Kufel – Przewodniczący
Bożena Grzybowska – Zastępcą Przewodniczącego
Grzegorz Małowiecki
Krzysztof Przewoźniak
Dorota Trzebińska

KOMISJA GOSPODARCZA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Izabela Lis – Przewodnicząca
Małgorzata Rychel – Zastępca Przewodniczącej
Zbigniew Szczuplak
Iwona Szuszkiewicz
Dorota Trzebińska

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Krzysztof Przewoźniak – Przewodniczący
Roman Woźniak – Zastępca Przewodniczącego
Monika Jacyna
Anna Sypniewska
Iwona Szuszkiewicz


KOMISJA SPORTU ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Zbigniew Szczuplak- Przewodniczący
Anna Sypniewska – Zastępca Przewodniczącego
Barbara Dąbrowska
Mateusz Jakubowski
Czesława Ratajczyk

 

Pin It

Bądź na bieżąco