Projekt został zrealizowany w latach 2005 – 2006. Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 019 504,87 złotych. Projekt otrzymał dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 764 628,65 złotych. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu gminy Kołbaskowo w wysokości: 254 876,22 złotych.

Informacja o zrealizowanych programach: Projekt: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stobno”; Projekt: „Budowa boisk sportowych przy Placówce Oświatowej w Będargowie” oraz „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno -szatniowym) przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”

Bądź na bieżąco