Realizacja przebudowy drogi gminnej nr 195023Z przewidziana jest na obszarze Gminy Kołbaskowo, w miejscowości Siadło Dolne, na terenie następujących działek: Działki nr 129, 75/8, 76, 51/2, 50/3, 46, 53/3, 52/1
Droga jest drogą klasy gminnej i łączy się z drogą gminną nr 195035Z, która włączona jest bezpośrednio do drogi powiatowej Kurów – Siadło Dolne 3927Z, (stary nr 0631Z) Przebiega ona przez działki 129, 75/8, 76, 51/2, 50/3, 46, 53/3, 52/1.

Inwestycja pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”  dofinansowana została w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „ Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dla operacji Wspólnoty z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Niemczech i w Polsce w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna.

W dniu 11 maja 2013 r. odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej w Moczyłach. Uroczystego przecięcia wstęgi razem z Małgorzatą Schwarz – Wójtem Gminy Kołbaskowo, Henrykiem Gryzło – sołtysem Moczył dokonała Karolinka – przedstawicielka najmłodszego pokolenia.

Oczekiwana przez mieszkańców Kurowa świetlica wiejska stała się faktem. Inauguracja działalności świetlicy odbyła się w dniu 25 lutego 2013 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Małgorzata Schwarz – Wójt Gminy Kołbaskowo, sołtys Kurowa Marcin Jastrzemski oraz przedstawicielka najmłodszego pokolenia przyszłych użytkowników świetlicy.

10 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie. Obiekty powstały z przebudowy zdewastowanego budynku garażowego remizy strażackiej należącego do Gminy Kołbaskowo. W jednej części powstała nowoczesna remiza strażacka w drugiej świetlica dostępna dla mieszkańców.

Projekt został zrealizowany w latach 2005 – 2006. Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 019 504,87 złotych. Projekt otrzymał dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 764 628,65 złotych. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu gminy Kołbaskowo w wysokości: 254 876,22 złotych.

Więcej artykułów…

Bądź na bieżąco