Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „ Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dla operacji Wspólnoty z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Niemczech i w Polsce w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna.

W dniu 11 maja 2013 r. odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej w Moczyłach. Uroczystego przecięcia wstęgi razem z Małgorzatą Schwarz – Wójtem Gminy Kołbaskowo, Henrykiem Gryzło – sołtysem Moczył dokonała Karolinka – przedstawicielka najmłodszego pokolenia.

Oczekiwana przez mieszkańców Kurowa świetlica wiejska stała się faktem. Inauguracja działalności świetlicy odbyła się w dniu 25 lutego 2013 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Małgorzata Schwarz – Wójt Gminy Kołbaskowo, sołtys Kurowa Marcin Jastrzemski oraz przedstawicielka najmłodszego pokolenia przyszłych użytkowników świetlicy.

10 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie. Obiekty powstały z przebudowy zdewastowanego budynku garażowego remizy strażackiej należącego do Gminy Kołbaskowo. W jednej części powstała nowoczesna remiza strażacka w drugiej świetlica dostępna dla mieszkańców.

Projekt został zrealizowany w latach 2005 – 2006. Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 019 504,87 złotych. Projekt otrzymał dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 764 628,65 złotych. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu gminy Kołbaskowo w wysokości: 254 876,22 złotych.

Informacja o zrealizowanych programach: Projekt: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stobno”; Projekt: „Budowa boisk sportowych przy Placówce Oświatowej w Będargowie” oraz „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno -szatniowym) przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”

Bądź na bieżąco