Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011


 

 

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stobno”  na działkach nr 140/2, 144, 184/4, 184/33, 184/35, 184/50, 184/58, 184/680 184/69, 185, 186 i 189 obręb Stobno gmina Kołbaskowo.

w ramach

NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH  2008 - 2011

 

Beneficjent: Gmina Kołbaskowo

Całkowita wartość  zrealizowanego projektu:2 752 906,88 złotych

Dofinansowanie otrzymane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 1 376 000,00 złotych

Wkład własny: 1 376 906,88 złotych

 

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej w miejscowości Stobno wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, zwiększenie płynności ruchu, poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców Stobna. Wraz z przebudową drogi powstała sieć kanalizacji deszczowej, która wpłynęła na poprawę stosunków wodnych terenu wokół drogi.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu została osiągnięta poprzez:

  •   wykonanie drogi o szerokości 5,50m i długości 1537,72m,
  • wykonanie trwałej nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 6cm,
  • budowę ciągu ruchu dla pieszych o szerokości 1,50m i długości 560m,
  • oddzielenie ciągów ruchu kołowego i pieszego,
  • wykonanie wjazdów na posesje o powierzchni 426m²,
  • wykonanie placu do nawracania o wymiarach 15,0x15,0m,
  • wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

 

MOJE BOISKO - ORLIK 2012

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Budowa boisk sportowych przy Placówce Oświatowej w Będargowie”

w ramach

 

Programu Moje Boisko – Orlik 2012

 

Beneficjent: Gmina Kołbaskowo

Całkowita wartość zrealizowanego projektu: 1 477 329,35 złotych

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 333 00,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Województwa Zachodniopomorskiego: 333 000,00 złotych

Wkład własny: 811 329,35 złotych

Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch boisk sportowych: boisko sportowe do piłki nożnej o wymiarach 1860 m2, boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 613,11 m2. W ramach inwestycji wybudowano pomieszczenia socjalne o powierzchni użytkowej 58,20 m2 i kubaturze 237,91 m2. Kompleks posiada ciągi komunikacyjne o powierzchni 618,00 m2, rampę dla osób niepełnosprawnych, schody żelbetowe, oświetlenie – 10 masztów o mocy 400 W, ogrodzenie o długości 60,00 mb, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz sieć energetyczną.

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno -szatniowym) przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”

 

w ramach

Programu Moje Boisko – Orlik 2012

 

Beneficjent: Gmina Kołbaskowo

Całkowita wartość zrealizowanego projektu: 1 178 219,06 złotych

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 333 00,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Województwa Zachodniopomorskiego: 333 000,00 złotych

Wkład własny: 512 219,06 złotych

 

Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch boisk sportowych: boisko sportowe do piłki nożnej o wymiarach 1860 m2, boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 613,11 m2. W ramach inwestycji wybudowano pomieszczenia socjalne o powierzchni użytkowej 58,20 m2 i kubaturze 237,91 m2. Kompleks posiada ciągi komunikacyjne o powierzchni 618,00 m2, rampę dla osób niepełnosprawnych, schody żelbetowe, oświetlenie – 10 masztów o mocy 400 W, ogrodzenie o długości 60,00 mb, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz sieć energetyczną.

 

Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stobno”na działkach nr 140/2, 144, 184/4, 184/33, 184/35, 184/50, 184/58, 184/680 184/69, 185, 186 i 189 obręb Stobno gmina Kołbaskowo.

w ramach

NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011

 

Beneficjent: Gmina Kołbaskowo

Całkowita wartośćzrealizowanego projektu:2 752 906,88 złotych

Dofinansowanie otrzymane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 1 376 000,00 złotych

Wkład własny: 1 376 906,88 złotych

 

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej w miejscowości Stobno wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, zwiększenie płynności ruchu, poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
i mieszkańców Stobna. Wraz z przebudową drogi powstała sieć kanalizacji deszczowej, która wpłynęła na poprawę stosunków wodnych terenu wokół drogi.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu została osiągnięta poprzez:

üwykonanie drogi o szerokości 5,50m i długości 1537,72m,

üwykonanie trwałej nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 6cm,

übudowę ciągu ruchu dla pieszych o szerokości 1,50m i długości 560m,

üoddzielenie ciągów ruchu kołowego i pieszego,

üwykonanie wjazdów na posesje o powierzchni 426m²,

üwykonanie placu do nawracania o wymiarach 15,0x15,0m,

üwprowadzenie nowej organizacji ruchu.

 

MOJE BOISKO - ORLIK 2012

 

 

 

Projekt: „Budowa boisk sportowych przy Placówce Oświatowej w Będargowie”

 

w ramach

Programu Moje Boisko – Orlik 2012

 

Beneficjent: Gmina Kołbaskowo

Całkowita wartość zrealizowanego projektu: 1 477 329,35 złotych

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 333 00,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Województwa Zachodniopomorskiego: 333 000,00 złotych

Wkład własny: 811 329,35 złotych

Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch boisk sportowych: boisko sportowe do piłki nożnej o wymiarach 1860 m2, boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 613,11 m2. W ramach inwestycji wybudowano pomieszczenia socjalne o powierzchni użytkowej 58,20 m2 i kubaturze 237,91 m2. Kompleks posiada ciągi komunikacyjne o powierzchni 618,00 m2, rampę dla osób niepełnosprawnych, schody żelbetowe, oświetlenie – 10 masztów o mocy 400 W, ogrodzenie o długości 60,00 mb, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz sieć energetyczną.

 

 

 

 

 

Projekt: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno -szatniowym) przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie”

 

w ramach

Programu Moje Boisko – Orlik 2012

 

Beneficjent: Gmina Kołbaskowo

Całkowita wartość zrealizowanego projektu: 1 178 219,06 złotych

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 333 00,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Województwa Zachodniopomorskiego: 333 000,00 złotych

Wkład własny: 512 219,06 złotych

 

Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch boisk sportowych: boisko sportowe do piłki nożnej o wymiarach 1860 m2, boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 613,11 m2. W ramach inwestycji wybudowano pomieszczenia socjalne o powierzchni użytkowej 58,20 m2 i kubaturze 237,91 m2. Kompleks posiada ciągi komunikacyjne o powierzchni 618,00 m2, rampę dla osób niepełnosprawnych, schody żelbetowe, oświetlenie – 10 masztów o mocy 400 W, ogrodzenie o długości 60,00 mb, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz sieć energetyczną.