Dnia 05.10.2021r. w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie, podczas którego został przedstawiony zbiór materiałów przygotowanych przez Zespół Autorski w ramach realizacji zadania w projekcie INT128 Interreg VA Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache / Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.

Materiały w formie papierowej zostały przekazane placówkom, które zostały objęte wsparciem w projekcie. Wersję elektroniczną zamieszczamy poniżej.

Pin It

Bądź na bieżąco