Na przełomie października i listopada 2015 r. zakończyła się inwestycja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od m. Przecław do m. Kurów.


Droga gminna o nawierzchni bitumicznej ma dł. 2,2 km, szer.5,0 m i pobocze gruntowe o szer. 0,75 m. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię istniejącej drogi wraz z zjazdami na pola i sąsiednie posesje, wycięto kolidujące drzewa i krzewy oraz zabezpieczono istniejące sieci telekomunikacyjne w rejonie przebudowanej nawierzchni. Podczas odbioru stwierdzono usterki, które wykonawca jest zobowiązany usunąć do połowy kwietnia przyszłego roku, z uwagi na niesprzyjające obecnie warunki pogodowe.


Gmina Kołbaskowo podpisała umowę na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Koszt inwestycji wyniósł niemalże 2,5 mln zł.  Wartość dotacji to 441 818,05 zł.
Poniżej prezentujemy galerię zdjęć przebudowanej drogi. 

 

Stan przed realizacją:

 

Stan obecny

Pin It

Bądź na bieżąco