Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej z odprowadzaniem wód deszczowych w Kołbaskowie” został sfinansowany ze środków ZPORR 2004-2006 w ramach Działania 3.1 Obszary wiejskie. Nr projektu: Z/2.32/III/3.1/495/05

 

Projekt został zrealizowany w latach 2005 – 2006. Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 019 504,87 złotych. Projekt otrzymał dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 764 628,65 złotych. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu gminy Kołbaskowo w wysokości: 254 876,22 złotych.

 

Cele projektu:

Inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Kołbaskowo.

 

Rezultaty projektu:

1.      poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze gminnej,

2.      zmniejszenie się liczby wypadków na modernizowanej drodze,

3.      poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych,

4.      wzrost atrakcyjności terenów pod względem turystycznym i wypoczynkowym,

5.      zapewnienie spójności całego układu sieci drogowej gminy, powiatu i województwa,

6.      poprawa stosunków wodnych wokół modernizowanej drogi,

7.      poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości i gminy Kołbaskowo,

8.      poprawa bezpieczeństwa zapobiegająca wypadkom i kolizjom na drodze.

 

Produkty projektu:

1.      jezdnia - długość ulicy - ok. 640 m;

2.      powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 2092 m2;

3.      powierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 1762 m2;

4.      szerokość jezdni – 5,0; 4,85 ÷ 5,15 m;

5.      krawężniki drogowe betonowe 30x15na ławie betonowej z oporem – 1133 mb;

6.      powierzchna chodników - 1072 m2;

7.      długość chodników około 540 m;

8.      szerokość chodników zmienna od 1,5 m do 2,5 m;

9.      obrzeża betonowe 8x30;

10.   stanowiska postojowe - szerokość stanowisk postojowych - 2,3 m;

11.  długość stanowisk postojowych - 5 m;

12.  ilość stanowisk postojowych – 15 szt.;

13.  tereny zieleni - powierzchnia - 1046 m2;

14.  linia kablowa 0,4 kV - długość linii napowietrznej – 165 m;

15.  oznakowanie drogi - pionowe znaki drogowe – 6 szt;

16.  kanalizacja deszczowa - przykanaliki – fi 200 długości 78 m;

17.  wpusty uliczne – 12 szt.;

18.  separator koalescencyjny – 1 szt;

19.  ściek betonowy;

20.  nawierzchnia z płyt ażurowych 10x40x o powierzchni 42 m2.