siadlo kurow droga

Aktualizacja 02.02.2022

Mimo trudnych warunków, widać postęp prac. Powstaje droga gminna z Siadła Dolnego do Kurowa, wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej, która ma być przedłużeniem Szlaku Bielika.
Za nami prace ziemne i kanalizacyjne. Rozpoczęły się prace nawierzchniowe, na miejscu widać już pierwsze chodniki, krawężniki oraz miejsca parkingowe.
Długość budowanej drogi wynosi ok. 740 metrów. Asfaltowa droga będzie miała 6 metrów szerokości, chodniki 2 metry, pojawią się 24 miejsca do parkowania. W pewnym momencie chodnik przejdzie w ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej, która będzie oddzielona od drogi pasem zieleni. W ramach inwestycji na całym odcinku przebudowany jest system kanalizacji deszczowej.
Remontowana droga rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną biegnącą od nabrzeża nad Odrą, do drogi powiatowej Ustowo – Siadło Górne. Koniec stanowi działka 25/21 z obrębu Kurów.
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zdjęcia >>>

 

 

 

 

24.09.2021

Najnowsze wiadomości na temat budowy drogi gminnej z Siadła Dolnego do Kurowa, wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej, która ma być przedłużeniem Szlaku Bielika. Prace rozpoczęły się przed wakacjami, ale zatrzymały się. Kiedy ruszą ponownie? Zapytaliśmy wykonawcę inwestycji.


- Z uwagi na terminy decyzji administracyjnych oraz ograniczoną dostępność materiałów potrzebnych do rozpoczęcia realizacji zadania, prace związane z budową drogi i ścieżki rowerowej na odcinku Siadło Dolne - Kurów rozpoczną się z początkiem października – mówi Małgorzata Nowakowska, dyrektor ds. komunikacji w firmie Eurovia.
Jaki jest harmonogram działań na najbliższy czas?
- Rozpoczniemy od prac ziemnych i kanalizacyjnych. Po ich zakończeniu, to będzie pod koniec listopada, planujemy rozpoczęcie prac nawierzchniowych związanych z budową chodników i ścieżek rowerowych. Dalszy harmonogram robót będzie uzależniony od warunków atmosferycznych. Termin zakończenia zadania planowany jest na koniec marca 2022 roku – dodaje Małgorzata Nowakowska.
Długość budowanej drogi wynosi ok. 740 metrów. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną biegnącą od nabrzeża nad Odrą, do drogi powiatowej Ustowo – Siadło Górne. Koniec stanowi działka 25/21 z obrębu Kurów.
Asfaltowa droga będzie miała 6 m szerokości, powstaną także chodniki o szerokości 2 m i 24 miejsc do parkowania (rozwiązanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności korzystania z dróg rowerowych). W rejonie 260 m chodnik przejdzie w ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 m (o nawierzchni bitumicznej), która będzie oddzielona od drogi pasem zieleni. W ramach inwestycji na całym odcinku przebudowany zostanie także system kanalizacji deszczowej.
Z drogi i ścieżki wiodącej w górę, w stronę Kurowa, rozpościerają się przepiękne widoki na Odrę oraz Międzyodrze. Dodajmy, że ścieżka rowerowa będzie przedłużeniem popularnego i lubianego w regionie Szlaku Bielika, przebiegającego obecnie od Siadła Dolnego przez Moczyły do Pargowa i dalej do granicy państwa.
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

 

 

 

21.04.2021

Rozkręca się budowa drogi gminnej z Siadła Dolnego do Kurowa, wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej, która ma być przedłużeniem Szlaku Bielika. Prace, które mają zakończyć się w przyszłym roku, wykonuje Eurovia.

Przetarg na realizację inwestycji pn.: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Siadło Dolne - Kurów, gmina Kołbaskowo (w procedurze zaprojektuj i wybuduj)” został ogłoszony 12 kwietnia 2019 roku. Prace projektowe trwały około dziesięciu miesięcy, prace w terenie rozpoczęły się na przełomie marca i kwietnia tego roku.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 740 metrów. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną biegnącą od nabrzeża nad Odrą, do drogi powiatowej Ustowo – Siadło Górne. Koniec stanowi działka 25/21 z obrębu Kurów.

Asfaltowa droga będzie miała 6 m szerokości, powstaną także chodniki o szerokości 2 m i 24 miejsc do parkowania (rozwiązanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności korzystania z dróg rowerowych). W rejonie 260 m chodnik przejdzie w ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 m (o nawierzchni bitumicznej), która będzie oddzielona od drogi pasem zieleni. W ramach inwestycji na całym odcinku przebudowany zostanie także system kanalizacji deszczowej.

Z drogi i ścieżki wiodącej w górę, w stronę Kurowa, rozpościerają się przepiękne widoki na Odrę oraz Międzyodrze. Dodajmy, że ścieżka rowerowa będzie przedłużeniem popularnego i lubianego w regionie Szlaku Bielika, przebiegającego obecnie od Siadła Dolnego przez Moczyły do Pargowa i dalej do granicy państwa. Łączy się po niemieckiej stronie z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry”. Niestety, przedłużenie Szlaku Bielika dalej w stronę Ustowa i Szczecina jest obecnie utrudnione z powodu własności gruntów, ale Gmina Kołbaskowo pracuje nad rozwiązaniem, które ma pozwolić na realizację zadania.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Środki Gmina Kołbaskowo uzyskała na projekt pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego”. W skład tego projektu wchodzą też inwestycje: ścieżka Karwowo - Warnik (już zrealizowana), ścieżka Rosówek - granica państwa (zrealizowana) oraz wykonane już punkty przesiadkowe Bike&Ride w Kołbaskowie i Przecławiu.
Więcej o dofinansowaniu tutaj http://bit.ly/2TREBsB.

budowa scieżki rowerowej

---

26.07.2019

Przebudowę drogi gminnej w Siadle Dolnym w stronę Kurowa, wraz z budową odcinka ścieżki rowerowej, która będzie przedłużeniem Szlaku Bielika zrealizuje firma Eurovia Polska S.A. Inwestycja również zostanie zrealizowana w systemie projektuj i wybuduj.

I w tym przypadku do rozstrzygnięcia zadania potrzebne były dwa przetargi. W drugim oferty złożyły dwie firmy Eurovia (5,204 mln zł) i Elbud (5,271 mln zł). Obie również były wyższe od zakładanego budżetu (2,7 mln zł), ale z uwagi na unijne dofinansowanie zadania, nie chcąc tracić pieniędzy z UE, Gmina Kołbaskowo zdecydowała się realizować inwestycję.

Długość projektowanej drogi wynosi ok. 740 metrów. Rozpocznie się na skrzyżowaniu z drogą gminną, biegnącą od nabrzeża nad Odrą do drogi powiatowej Ustowo – Siadło Górne. Koniec stanowi działka 25/21 z obrębu Kurów. Asfaltowa droga będzie miała 6 m szerokości, powstaną także chodniki o szerokości 2 m i 24 miejsc do parkowania (rozwiązanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności korzystania z dróg rowerowych). W rejonie 260 m chodnik przejdzie w ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 m (o nawierzchni bitumicznej), która będzie oddzielona od drogi pasem zieleni. W ramach inwestycji na całym odcinku przebudowany zostanie także system kanalizacji deszczowej.

Z drogi i ścieżki wiodącej w górę, w stronę Kurowa rozpościerają się przepiękne widoki na Odrę oraz Międzyodrze. Dodajmy, że ścieżka rowerowa będzie przedłużeniem popularnego i lubianego w regionie Szlaku Bielika, przebiegającego obecnie od Siadła Dolnego przez Moczyły do Pargowa i dalej do granicy państwa. Szlak łączy się po niemieckiej stronie z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry”. Niestety, jego przedłużenie dalej w stronę Kurowa jest obecnie utrudnione z powodu własności pobliskich gruntów.

 

 

15.04.2019

Nową inwestycję chce zrealizować Gmina Kołbaskowo, budowę drogi gminnej w Siadle Dolnym w stronę Kurowa (kolor pomarańczowy na mapce), wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej, która będzie przedłużeniem Szlaku Bielika (kolor czerwony).

Przetarg na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Siadło Dolne - Kurów, gmina Kołbaskowo (w procedurze zaprojektuj i wybuduj)” został ogłoszony w piątek, 12 kwietnia 2019 roku. Oferty można składać do 29 kwietnia 2019 roku. Szczegóły tutaj http://bit.ly/2UD4eD6

 Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz uzyskanie decyzji oraz zezwoleń na budowę drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Siadło Dolne – Kurów oraz jej realizację. To oznacza, że prace projektowe mogą rozpocząć się w tym, natomiast roboty budowlane w przyszłym roku.

Długość projektowanej drogi wynosi ok. 740 metrów. Rozpocznie się na skrzyżowaniu z drogą gminną, biegnącą od nabrzeża nad Odrą do drogi powiatowej Ustowo – Siadło Górne. Koniec stanowi działka 25/21 z obrębu Kurów.

Asfaltowa droga będzie miała 6 m szerokości, powstaną także chodniki o szerokości 2 m i 24 miejsc do parkowania (rozwiązanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności korzystania z dróg rowerowych). W rejonie 260 m chodnik przejdzie w ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 m (o nawierzchni bitumicznej), która będzie oddzielona od drogi pasem zieleni. W ramach inwestycji na całym odcinku przebudowany zostanie także system kanalizacji deszczowej.

 Z drogi i ścieżki wiodącej w górę, w stronę Kurowa rozpościerają się przepiękne widoki na Odrę oraz Międzyodrze. Dodajmy, że ścieżka rowerowa będzie przedłużeniem popularnego i lubianego w regionie Szlaku Bielika, przebiegającego obecnie od Siadła Dolnego przez Moczyły do Pargowa i dalej do granicy państwa. Szlak łączy się po niemieckiej stronie z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry”. Niestety, jego przedłużenie w stronę Kurowa jest obecnie utrudnione z powodu własności pobliskich gruntów.

Kosztorys przedsięwzięcia szacuje się na około 2,7 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Środki Gmina Kołbaskowo uzyskała na projekt pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego”. W skład tego projektu wchodzą inwestycje tj.
- ODCINEK KARWOWO – WARNIK: budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej i technicznej w miejscowości Karwowo – infrastruktura częściowo modernizowana i nowa.
- ODCINEK ROSÓWEK – GRANICA PAŃSTWA: zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej - infrastruktura nowa.
- ODCINEK SIADŁO DOLNE – KURÓW: zaprojektowanie i budowa drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów - infrastruktura nowa.
- Parkingi B&R: budowa punktów przesiadkowych Bike&Ride w Kołbaskowie i Przecławiu - infrastruktura nowa.

Więcej o dofinansowaniu tutaj http://bit.ly/2TREBsB.

Czytaj też o planach realizacji przez Gminę Kołbaskowo ścieżek rowerowych:
- Kołbaskowo - Kamieniec http://bit.ly/2TYOkm7
- Przecław - Karwowo http://bit.ly/2U3V6WZ
- Rosówek - granica państwowa http://bit.ly/2Fy3fec

Pin It

Bądź na bieżąco