żłobek przecław

16 kwietnia 2018 r. rozpocznie się nabór do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.  Utworzonych w żłobku będzie 36 miejsc.

Rodzice, składają wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/.
Wydrukowany, podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu.

Wnioski składa się w terminie od 16 kwietnia do 30 kwietnia.

Rekrutacji podlegają dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) w dniu 1 września roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończyły, co najmniej 20 tygodni życia,
2) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kołbaskowo,
3) mają Rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym.

W przypadku liczby wniosków przewyższających ilość dostępnych miejsc dyrektor w uzgodnieniu z Wójtem Gminy ustali kryteria przyjęć.


 

Pin It

Bądź na bieżąco