Mapa aktywności społecznej gminy Kołbaskowo jest narzędziem umieszczonym na stronie internetowej gminy w formie Mapy oraz wykazu organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę i działających na terenie gminy Kołbaskowo
W „Mapie aktywności społecznej” umieszczone zostały informacje dotyczące danych teleadresowych organizacji pozarządowych, aktualnych władzach organizacji oraz zakresu ich działalności.

 

 

Gmina Kołbaskowo nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Mapie aktywności społecznej.

 

Mapa aktywności społecznej gminy Kołbaskowo jest otwartym narzędziem promocji trzeciego sektora w gminie, do jej współtworzenia zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy.
Organizacje pozarządowe zainteresowane umieszczeniem bądź zaktualizowaniem informacji w Mapie aktywności społecznej proszone są wypełnienie ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych, która dostępna jest do pobrania poniżej.
Wypełnioną ankietę proszę odesłać:
- pocztą tradycyjną na adres urzędu gminy: Urząd Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106.
lub
- podpisany skan pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mapa aktywności społecznej gminy Kołbaskowo jest rezultatem projektu „DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Page 3 of 3