herb gminy kołbaskowo

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO  OGŁASZA KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowym i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo do zapoznania się z projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem do Pani Kamili Wyrębskiej-Krzywdzińskiej (pok. nr 21) lub na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2019 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag.
 
Ponadto  zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z wójtem Gminy Kołbaskowo, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, w dniu 13 listopada 2019 o godz. 16.00.
 
 
 

Pin It