Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że na terenie gminy został uruchomiony punkt szczepień przeciw COVID-19.

Szczepienia odbywać się będą w przychodni SALUS w Przecławiu, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach 18.00 - 22.00.

 

aktualizacja 23.03.2021 r

Nowe informacje w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w naszej gminie.
- Mamy nowe terminy dostaw szczepionek dla grupy 70+ na kwiecień - poinformowała dr Sylwia Napiontek-Balińska z przychodni "Salus", która realizuje szczepienia w Przecławiu, Kołbaskowie, a także w pobliskich Dołujach. - Pacjenci, którzy nie zaszczepili się do tej pory, ponownie mogą się zapisywać. Dostawy szczepionek dla tej grupy gminny punkt szczepień ma zagwarantowane.
Jak się rejestrować na szczepienie w naszej gminie? Należy wysłać sms na nr 882 493 429. W esemesie należy podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia. Osoby, które nie mają możliwości zgłoszenia się przez sms, mogą osobiście zostawić karteczkę z wyżej wymienionymi danymi w pojemniku, który znajduje się w przedsionku przechodni w Przecławiu.
- Bardzo prosimy o niedzwonienie na numer stacjonarny przychodni w Przecławiu! Jest on przeznaczony dla pacjentów - apeluje pani doktor.
Są także dwa inne sposoby na rejestrację na szczepienia, poprzez całodobową i bezpłatną ogólnopolską infolinię – 989 lub poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl.

 

 

29.01.2021

WAŻNE INFORMACJE od dr Sylwia Napiontek-Balińskiej z Przychodni Salus w Przecławiu

Na szczepienie nie trzeba przynosić wypisów szpitalnych, listy leków oraz wyników konsultacji lekarskich, wszystkie dane zdrowotne, które decydują o ewentualnych p/wskazaniach zawarte są w ankiecie kwalifikującej do szczepienia. Jeżeli problem zdrowotny nie jest tam poruszany, to znaczy, że nie ma wpływu na kwalifikację.

Osoby z ciężką reakcją alergiczną w wywiadzie powinny skontaktować się ze swoim alergologiem lub lekarzem rodzinnym - na szczepienie muszą przynieść ze sobą dwie ampułko-strzykawki adrenaliny ( zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta d/s Alergologii).

Prosimy o kontakt dzień przed szczepieniem - celem potwierdzenia godziny szczepienia (szczepienia idą sprawnie, w związku z tym zapraszamy na godziny wcześniejsze).

--------------------

Na szczepienie można się zapisać:
- za pośrednictwem infolinii 989 (rejestracja od 15 stycznia),
- online przez e-Rejestrację na portalu pacjent.gov.pl,
- bezpośrednio w przychodni SALUS w Przecławiu, poprzez wysłanie sms  na nr 882 493 429, podając imię i nazwisko oraz  rok urodzenia,
- zostawić kartkę z wyżej wymienionymi danymi w pojemniku,  który znajduje się w przedsionku przychodni.


Terminy szczepień odbywać się będą zgodnie z kolejnością szczepień dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd., stosownie do wytycznych udostępnionych na stronie internetowej  
https://www.gov.pl/web/szczepimysie


ETAPY SZCZEPIEŃ


ETAP 0
od 27 grudnia 2020 r.

- pracownicy:
szpitali węzłowych, pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych, Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także:
personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),
pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie, rodziców wcześniaków.

 

ETAP 1
od 25 stycznia 2021 r

- pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
- osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
Rejestracja od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
Rejestracja od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
- służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie,
- nauczyciele;


ETAP 2

- osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,

- osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne ;


ETAP 3
-- przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

- powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.


Gmina Kołbaskowo udziela informacji dotyczących procesu rejestracji  na szczepienia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, pod numerem telefonu 91 884 90 41 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.