Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom  rodziców/prawnych opiekunów, dzieci i nauczycieli dzięki przychylności władz powiatu polickiego i Gminy Kołbaskowo dniem 1 września 2015 roku w Gimnazjum w Przecławiu  otwarto Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.


informacja
Punkt ma na celu ułatwić dostęp do usług/oferty naszej poradni   w szczególności w zakresie diagnozy i konsultacji . Zasady przyjęć w Punkcie obowiązują tak jak w poradni.
Z Punktu mogą korzystać mieszkańcy gminy Kołbaskowo i Dobra, nadal  mogą  też korzystać z naszych usług  w siedzibie Poradni w Policach.


Formy pracy możliwe do realizowania w punkcie diagnostyczno- konsultacyjnym:
1. diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, predyspozycji zawodowych
2. wydawanie opinii
3. konsultacje psychologiczne, pedagogiczne
4. wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny poprzez instruktaże i porady dla rodziców
5. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły poprzez konsultacje, porady, szkolenia dla Rad Pedagogicznych, udział w konsultacjach na terenie szkoły
6. inne formy pracy zależne od potrzeb i możliwe do realizacji uwzględniając warunki lokalowe i wyposażenie gabinetu a wynikające z podstaw prawnych funkcjonowania poradni tj. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13.02.2013 r., poz. 199).  


Pracy punktu przewidziana jest na trzy dni w tygodniu
Dostępność do odpowiednich specjalistów ustalona jest zgodnie z potrzebami środowiska.

 

Oprac. Jadwiga Herman wicedyrektor PPP w Policach

 

 

INFORMACJA O GODZINACH PRACY W PUNKCIE DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNYM W PRZECŁAWIU SPECJALISTÓW Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Specjalista

Zakres działań

Poniedziałek

15:00-18:00

Psycholog

Diagnoza psychologiczna

Wtorek

07:30-11:30

Psycholog

Diagnoza psychologiczna

12:00-16:00

Terapeuta

Terapia/psychoterapia

Środa

15:00-18:00

Psycholog

Diagnoza psychologiczna

Piątek

08:0-16:00

Pedagog

Diagnoza pedagogiczna

Konsultacje


Stałe konsultacje:  Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków we wtorki w godz. 07:30-08:30.