urząd gminy kołbaskowo

W związku z utrzymującym się ryzykiem zachorowań wywołanych  wirusem  SARS-CoV-2 , dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy  Kołbaskowo  i inkasentów, Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych  drugiej raty przypadającej na 15.05.2020 r. można realizować zdalnie tj. przelewami bankowymi albo pocztowymi.