W związku z nadejściem okresu zimowego i możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu przypominam wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości, o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także z dróg osiedlowych i parkingów – zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.  poz. 391)

W dniu 6.11.2013 Komisja Konkursowa - powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 133/2013 z dnia 04 listopada 2013 r. - rozstrzygnęła postępowanie konkursowe w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo pn. Wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w roku 2013.

Szczegóły w załączeniu.