logotypy

 

Wniosek grantowy Gminy Kołbaskowo został wybrany do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.Projekt obejmuje zakup 158 szt. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, myszą, klawiaturą i ładowarką oraz ubezpieczenie tego sprzętu, a także zapewnienie internetu (gdy wnioskodawca wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu). Jego wartość to 477 690,00 zł.

Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy i przekazaniu środków na jego realizację. Oczekujemy na dalsze informacje od operatora projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Termin ten nie jest znany.

Jednocześnie informujemy, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się po wyłonieniu przez Gminę Kołbaskowo wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.


Zgodnie ze zmienionym regulaminem, pierwotnie przewidziane kwoty 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł. Dodatkowo, przewidziano środki na oprogramowanie do nauki zdalnej (Microsoft Office) i ubezpieczenie sprzętu na 2 lata.
Osoby, które w październiku 2021 r. złożyły oświadczenie do Gminy Kołbaskowo, a nie zostały poinformowane o jego odrzuceniu ze względów formalnych, są objęte projektem.


Do 18 lutego 2022 r. do osób, które otrzymają sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem zostanie wysłany e-mail potwierdzający udział w projekcie. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu nie będą udzielane telefonicznie.

Szacowany termin rozstrzygnięcia przetargu i przekazania sprzętu komputerowego to II półrocze 2022 r. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu ze względu na datę podpisania umowy i przekazania środków na realizację zadania.


Więcej informacji o Programie: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl 

Pin It