droga

Starostwo Powiatowe w Policach złożyło pięć wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach II i III edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Cztery z nich dotyczą remontów dróg powiatowych w naszej gminie.


Pierwszy wniosek dotyczy rozbudowy drogi w miejscowości Stobno. Zamierzone przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę i przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych, budowę i przebudowę przystanków i zatok autobusowych, wykonanie zjazdów, w ramach inwestycji zostanie również przebudowana kanalizacja deszczowa. Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 5,25 mln zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 4,9 mln zł.

Drugi wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej Stobno – Warzymice (patrz zdjęcie). Obecnie nawierzchnia jezdni jest mocno zdegradowana, a jej szerokość nie daje możliwości swobodnego mijania się pojazdów. Z tego powodu na wskazanym odcinku drogi funkcjonuje ograniczenie w poruszaniu się pojazdów powyżej 10 ton. Przedmiotowy odcinek drogi jest strategiczny dla Powiatu Polickiego z punktu widzenia lokalizacji Węzła "Będargowo", stanowiącego element przyszłego Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecin, z uwagi na fakt że stanowić on będzie drogę dojazdową do tego węzła. Inwestycja realizowana będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj", a jej celem będzie przebudowa poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, przebudowa rowów drogowych, budowa odcinków kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa odcinków chodników na terenie miejscowości, budowa ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego oraz usunięcie kolizji. Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 38 mln zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 26,1 mln zł.


Trzeci wniosek dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Dołuje – Stobno. W ramach zadania przebudowana zostanie konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej, przebudowane zostaną zjazdy z drogi powiatowej wyremontowany zostanie istniejący przepust pod drogą, wyremontowane zostaną pobocza drogi powiatowej. Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 8,5 mln zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 2 mln zł.

Czwarty wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Ustowo. Odcinek drogi objęty wnioskiem o dofinansowanie jest ostatnim niewyremontowanym odcinkiem tej drogi. Zamierzone przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni istniejącej drogi powiatowej, zjazdów na sąsiednie posesje, zatok autobusowych, chodników oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 11 mln zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 8 mln zł.

Ostatni wniosek dotyczy przebudowy budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem oraz modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 wchodzących w skład SOSW Nr 1 DNR w Policach.
Więcej tutaj >>

Pin It