budżet obywatelski 2022

Zakończyło się głosowanie mieszkańców gminy na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na 2022 r.

 
Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zagłosowania na wybrany przez siebie projekt w okresie od 15 listopada do 10 grudnia br. Głosowano na 12 (dwanaście) projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców gminy i zweryfikowane przez powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

W głosowaniu złożono 731 kart do głosowania. Oddano łącznie 1318 głosów, w tym 75 głosów nieważnych.

Zgodnie z §4 pkt. 12 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na rok 2022 Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy projekt na liście oraz ustaleniu dwóch odrębnych rankingów projektów w kolejności od projektu, który otrzymał najwięcej głosów pomnożonych przez współczynnik wynoszący 1,0 dla sołectw o liczbie mieszkańców większej niż 600 lub projektów realizowanych na terenie więcej niż jednego sołectwa oraz 1,5 dla sołectw o liczbie mieszkańców mniejszej lub równej 600.

Podział głosów w poszczególnych kategoriach:

PROJEKTY INWESTYCYJNE:

1. Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym

Koszt: 300 000,00 zł

Ilość głosów: 322

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,5): 483

 

2. Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie

Koszt: 200 000,00 zł

Ilość głosów: 263

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,5): 394,5

 

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE:

1. Żyjmy zdrowo na sportowo – festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Koszt: 5 000,00 zł

Ilość głosów: 154

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,5): 231**

 

2. YOU CAN DANCE w Będargowie

Koszt: 5 000,00 zł

Ilość głosów: 86

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,5): 129**

 

3. Dzień Dziecka w Przecławiu

Koszt: 5 000,00 zł

Ilość głosów: 119

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,0* lub 1,5**): 119*

 

4. Piknik Rodzinny w Ostoi

Koszt: 5 000,00 zł

Ilość głosów: 60

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,0* lub 1,5**): 90**

 

5. My Słowianie – Piknik Rodzinny

Koszt: 5 000,00 zł

Ilość głosów: 57

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,0* lub 1,5**): 85,5**

 

6. Piknik Rodzinny "Wszyscy Razem"

Koszt: 5 000,00 zł

Ilość głosów: 48

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,0* lub 1,5**): 72**

 

7. Spotkanie z kulturą Pargowo

Koszt: 5 000,00 zł

Ilość głosów: 35

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,0* lub 1,5**): 52,5**

 

8. Pożegnanie Lata w Warniku

Koszt: 5 000,00 zł

Ilość głosów: 33

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,0* lub 1,5**): 49,5**

 

9. Festyn z okazji Dnia Dziecka

Koszt: 5 000,00 zł

Ilość głosów: 47

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,0* lub 1,5**): 47*

 

10. Ustowska zabawa choinkowa dla maluchów

Koszt: 5 000,00 zł

Ilość głosów: 19

Wynik (ilość głosów przemnożona przez współczynnik wynoszący 1,0* lub 1,5**): 28,5**

 

 

Na podstawie wyników głosowania, rekomendowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. zostają projekty:

    INWESTYCYJNE:

        Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym,

        Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym
        w Będargowie,

o łącznej wartości 500 000,00 zł.

    NIEINWESTYCYJNE:

        Żyjmy zdrowo na sportowo – festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
        YOU CAN DANCE w Będargowie,
        Dzień Dziecka w Przecławiu,
        Piknik Rodzinny w Ostoi,
        My Słowianie – Piknik Rodzinny,
        Piknik Rodzinny "Wszyscy Razem",
        Spotkanie z kulturą Pargowo,
        Pożegnanie lata w Warniku,
        Festyn z okazji Dnia Dziecka,

o łącznej wartości 45 000,00 zł.

 

WYNIKI można zobaczyć także TUTAJ >>

Pin It