cyfrowa gmina

Gmina Kołbaskowo otrzyma 100 tys. zł z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, w Straży Gminnej i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


Działania w projekcie mają na celu podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy i jej jednostek podległych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Zostanie także wykonany audyt cyberbezpieczeństwa, który ma wskazać poziom dojrzałości wybranych aspektów bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.
Dofinansowanie stanowi 100 % wydatków kwalifikowalnych projektu. Zostanie on zrealizowany w ciągu 2 lat od podpisania umowy.
Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.