Bardzo ciekawa atrakcja dla młodych i nie tylko powstanie w Siadle Górnym. To ścieżka edukacyjna, z rzeźbami, grami terenowymi.

Na pomysł wpadli nasi mieszkańcy, którzy projekt zgłosili do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo. Jak czytamy w opisie: „Projekt zakłada zwiększenie dostępności i poprawy jakości lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i edukacyjnej poprzez budowę ścieżki edukacyjnej ukazującej walory przyrodnicze gminy Kołbaskowo. Ścieżka połączy dwa istniejące place na terenie wsi Siadło Górne, w jej skład wejdą tablice informacyjne i edukacyjne, modele roślin i zwierząt, wiatki, kosze do segregacji odpadów, ławki”.
- Siadło Górne leży na terenie bogatym w faunę i florę, przy drodze prowadzącej do mariny i ośrodków rekreacyjnych wykorzystujących rzekę dla turystyki wodnej. Realizacja projektu zwiększy świadomość ekologiczną i przyrodniczą, ukaże piękno natury.
Koncepcja spodobała się i przeszła do dalszego etapu. Dziś znamy już wyłonionego w przetargu wykonawcę ścieżki edukacyjnej w Siadle Górnym. Wykona ją Pracownia Plastyczna „Studio 22” Stefan Gawroński z Przyrowa, koło Połczynu Zdroju. Umowa została podpisana 28 października 2021 roku. Koszt zadania to około 200 tysięcy złotych. Inwestycja ma być gotowa jeszcze tej zimy.
Co się dokładnie zmieni? W kilku miejscach we wsi Siadło Górne, przy świetlicy, na placu po starej świetlicy, na placu rekreacyjnym oraz w parku z lapidarium, pojawią się m.in. rzeźby mrówki rudnicy, pszczoły, dzików, zestaw sześciu rzeźb owoców leśnych z tabliczkami opisowymi, do tego ławki, stoły,  tablice informacyjne, wiata oraz sporo gier terenowych z elementami graficznymi, z elementami obrotowymi, z przesuwnymi elementami w formie labiryntu czy możliwością rozpoznawania przedmiotów za pomocą dotyku, bądź z ptasimi budkami. Ścieżka z pewnością będzie atrakcyjnym miejscem nie tylko dla wycieczek szkolnych i przedszkolnych, a także dla wszystkich mieszkańców i turystów.

Pin It