Wyniki Rankingu "Gmina dobra do życia", badającego jakość życia polskich gminach, ogłosił 4 listopada 2021 roku, po raz pierwszy, Serwis Samorządowy PAP. Nasza gmina znalazła na bardzo wysokim 35 miejscu na 2477 gmin w Polsce!


"Gmina dobra do życia" to ogólnopolski ranking, badający jakość życia w każdej z gmin w kraju. Opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk.
- Na rynku jest wiele zestawień, podsumowujących kondycję samorządów w wybranych - często wąskich - dziedzinach, dotyczących finansów, ochrony środowiska czy oświaty. My postawiliśmy sobie ambitny cel stworzenia ogólnopolskiego rankingu, który będzie pokazywał jakość życia w gminach przez pryzmat całego wachlarza czynników – informuje prof. Przemysław Śleszyński.


Ranking tworzy zbiór 48 cząstkowych wskaźników.
- Mają za zadanie w sposób kompleksowy, możliwie najszerszy dostarczyć informacji o różnych aspektach jakości życia dla przeciętnej polskiej rodziny, czyli pracujących zawodowo rodziców z dziećmi, mających też babcie i dziadków. Na tę jakość życia składa się wiele elementów, często subiektywnych. Starałem się, i to podejście zastosowano chyba pierwszy raz w tak szerokim zakresie, żeby do tej jakości życia, która miała zazwyczaj aspekt społeczno-ekonomiczny i mieszkaniowy, wprowadzić możliwie dużo kwestii przyrodniczych. To, w jakich warunkach środowiskowych żyjemy, ma bardzo duże znaczenie i będzie miało coraz większe wraz ze zmianami klimatycznymi, które współcześnie zachodzą – dodał prof. Śleszyński.


Wśród badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji.


W rankingu ogólnopolskim na miejscu pierwszym znalazła się gmina miejsko-wiejska Ożarów Mazowiecki (ze wskaźnikiem jakości życia 69,08), na drugim – wiejska Michałowice i na trzecim – również wiejska gmina Stare Babice. W ten sposób całe podium zajęły gminy położone w aglomeracji warszawskiej. Jak widać, najlepiej w Polsce żyje się w stolicy i okolicach. W sumie aż 10 spośród pierwszych 20 gmin w rankingu „Gmina Dobra do Życia” pochodzi z tego regionu.
Nasza gmina znalazła się na wysokim, 35 miejscu w Polsce (ze wskaźnikiem jakości życia 63,56), jednocześnie na drugim w Zachodniopomorskiem (na 9. miejscu znalazła się gmina Dobra – 66,28). Na ostatnim 2477 miejscu znalazła się gmina wiejska Szaflary w Małopolskiem ze wskaźnikiem jakości życia 38,32.
Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.
Raport oraz wyniki rankingu tutaj >>

Pin It