policja

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Kołbaskowie prowadzą działania w ramach opracowanych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych.


- Plan działań priorytetowych to narzędzie, które ma uspołecznić i poprawić skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie służbowym - informuje mł. asp. Michał Kryś, pełniący obowiązki kierownika Posterunku Policji w Kołbaskowie. - Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji, debat, bieżącej analizy zagrożeń oraz w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Plany realizowane są w cyklach półrocznych i każdy może sprawdzić co w jego najbliższym rejonie i okolicy należy do zadań priorytetowych dzielnicowego - dodaje policjant.
Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 12.
W okresie od 1.09.2021 r. do 28.02.2022 r. dzielnicowy st. sierż. Bartosz Kawka prowadzi systematyczne kontrole w miejscowości Przecław w rejonie posesji 93, celem wyeliminowania lub
ograniczenia występowania przypadków związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem, zakłócaniem ładu i porządku w miejscu publicznym.
Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 11.
W okresie od 1.09.2021 r. do 28.02.2022 r. dzielnicowy sierż. sztab. Wojciech Zaremba prowadzi systematyczne kontrole w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Stobno, celem wyeliminowania lub ograniczenia wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zaśmiecaniem miejsca publicznego.