Konferencja "Sprawni Niepełnosprawni"

Konferencja "Sprawni Niepełnosprawni" odbędzie się w czwartek, 21 października w godz. 12-17 w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Kołbaskowo na konferencję dotyczącą wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych.


Program konferencji:
12.00-12.10 - Otwarcie konferencji przez Wójt Gminy Kołbaskowo Panią Małgorzatę Schwarz.
12.10-12.20 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie – przywitanie uczestników i prezentacja wsparcia oferowanego przez GOPS Kołbaskowo.
12.20-12.30 - Rozdanie nagród w ramach Wojewódzkiego Etapu Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych.
12.30-13.20 – Występ zespołu SKAN z Domu Pomocy Społecznej w Resku.
13.20-14.10 – Występ zespołu teatralnego Recepta z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.
14.10-14.25 - Przerwa kawowa.
14.25-14.40 – Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie.
14.40-14.45 – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie – prezentacja programu „Region Dobrego Wsparcia”.
14.45-15.05 – Powiatowy Urząd Pracy w Policach – formy aktywizacji zawodowej.
15.05-15.25 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – formy wsparcia oferowane przez tę instytucję.
15.25-15.40 – Przerwa kawowa.
15.40-16.15 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Policach – prezentacja działalności i występ zespołu muzycznego tworzonego przez członków stowarzyszenia.
16.15-16.35 – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Szczecinie oraz Fundacja VELO Horyzonty Możliwości – prezentacja działań.
16.35-17.00 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski – programy i wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
17.00 – Zakończenie konferencji.
W trakcie konferencji będą także przygotowane stoiska informacyjne PIP w Szczecinie, PFRON w Szczecinie, PUP w Policach, ZUS w Szczecinie, PSONI w Policach (wyroby), WTZ w Gryfinie (wyroby), FAR i VELON w Szczecinie oraz Klubu Sportowego Inwalidów START. Odbędzie się wystawa obrazów oraz warsztaty z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Pin It