Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż Budimex SA, Wykonawca zadania „Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła „Siadło Górne” /bez węzła/”, od dnia 16.08.2021 r. zamierza wprowadzić zmiany w organizacji ruchu polegające na zamknięciu Alei Brzozowej i wprowadzeniu objazdów. Planowany termin przywrócenia organizacji ruchu: grudzień 2022 r.


Jednocześnie Wójt Gminy Kołbaskowo prosi użytkowników korzystających z drogi gminnej tj. Alei Brzozowej o zachowanie ostrożności i zwrócenie uwagi na znaki tymczasowej organizacji ruchu.