Małgorzata Schwarz z absolutorium. Dziś na sesji gminnej w GOKSiR Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie zadań budżetowych i zwróciła się do radnych o udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Radni jednogłośnie zagłosowali na tak.
 
- Zawsze podkreślam, że to nie jest tylko mój sukces, ale też wszystkich moich współpracowników. Dziękuję pani skarbnik, panu sekretarzowi, radnym oraz wszystkim pracownikom urzędu. Liczę na podobną współpracę w przyszłości - powiedziała Małgorzata Schwarz.