podpisanie umowy

Dziś w Rektoracie Uniwersytet Szczeciński miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy uczelni oraz Gmina Kołbaskowo. Rektor US prof. Waldemar Tarczyński oraz Wójt Małgorzata Schwarz podkreślali obopólne korzyści płynące z takiej współpracy.


Zakres wspólnych działań obejmuje m.in. organizację praktyk studenckich w referatach Urzędu Gminy Kołbaskowo dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, udział w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz dziedzictwo kulturowe, w szczególności w zakresie stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Kołbaskowo.

Zobacz relację w GOKSiR TV >>

Pin It