tablica informacyjna

Niedawno Gmina Kołbaskowo zagospodarowała miejsce pochówku, dawny cmentarz w Kamieńcu. Stara, mająca około stu lat nekropolia, wcześniej porośnięta krzewami i bluszczem, zmieniła się nie do poznania.

Pojawiły się nowe ścieżki, ławki, stare stele oczyszczono, zadbano o groby powojenne oraz o zieleń. Prace kosztowały około 155 tys. złotych. Brakowało tylko tablicy informacyjnej, która już jest na miejscu:)
Przypomnijmy, że pod koniec maja Gmina Kołbaskowo ogłosiła przetarg na inne zadanie: „Rewitalizacja nieczynnego cmentarza w miejscowości Pargowo”. Informowaliśmy o nim tutaj >>. Dodajmy, że w naszej gminie istnieją już lapidaria w Moczyłach i Siadle Górnym.