Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo wraz przedstawicielami Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego apelują o wpisanie Zachodniego Obejścia Szczecina do Krajowego Planu Odbudowy lub sfinansowanie tego projektu z innych źródeł rządowych. Deklarują także swoje zaangażowanie i gotowość do udziału w tym projekcie drogowym.

Poniżej list otwarty.

Szanowny Panie Premierze
My, samorządowcy obszaru metropolii szczecińskiej, zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie w projektowanym Krajowym Planie Odbudowy zadania pn. „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina".

Jest to kluczowy projekt dla dalszego zrównoważonego rozwoju naszych samorządów. Zadanie to, nazywane obwodnicą Szczecina, powinno właściwie nosić nazwę „Obwodnicy Metropolitalnej" ponieważ oddziałuje ono na każdy z reprezentowanych przez nas podmiotów. Jego powstanie połączy #Szczecin, #Kołbaskowo, Dobrą, #Police, a dzięki przeprawie Police - #Święta pozwoli dotrzeć do Goleniowa i wschodniej części metropolii, umożliwi tym samym włączenie jej zachodniej części w sieć autostrad. Jest to o tyle ważne, że na północy tego obszaru funkcjonują Zakłady Chemiczne Police z Grupy Azoty. Od lat ruch do tej wielkiej fabryki chemicznej odbywa się siecią dróg w obszarze naszych gmin.

Bezpieczeństwo, rozwój terenów inwestycyjnych, dostępność komunikacyjna oraz poprawa jakości powietrza - to najważniejsze argumenty przemawiające za realizacją tego projektu. Dlatego dbając o rozwój całego regionu, dzisiejsze i przyszłe interesy naszych mieszkańców, jako samorządowcy obszaru metropolii szczecińskiej od dekady zabiegamy o tę inwestycję. Z uznaniem więc przyjęliśmy zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyśpieszeniu prac nad niniejszym obejściem.
Deklarujemy także swoje zaangażowanie i gotowość do udziału w tym kluczowym dla nas projekcie drogowym. Żeby jednak realizacja tej inwestycji nie pozostała jedynie w sferze kolejnych zapowiedzi i obietnic, niezbędne jest zabezpieczenie odpowiedniego finansowania. W związku tym apelujemy za pośrednictwem Pana Premiera do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o wpisanie budowy zachodniego drogowego obejścia Szczecina, wraz z drogami dojazdowymi do węzłów, do Krajowego Planu Odbudowy lub objęcie tego zadania finansowaniem z innych źródeł rządowych. Działania te zabezpieczą finansowanie inwestycji oraz umożliwią połączenie z drogami, za które odpowiadają samorządy. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że w ramach swoich możliwości prawnych, organizacyjnych i finansowych, realizujemy oraz planujemy szereg inwestycji, które mają na celu uzupełniać układ dojazdowy do zachodniego drogowego obejścia Szczecina.

 

 

Pod listem podpisali się: Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo oraz prezydent Szczecina Piotr Krzystek, starosta policki Andrzej Bednarek, burmistrz Polic Władysław Diakun, burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz i wójt Dobrej Teresa Dera.

Pin It