zmiana organizacji ruchu

W związku z realizacją Inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13”, z dniem 24.05.2021 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu – w trakcie prac przejazd ul. Kasztanową za oczyszczalnią ścieków będzie zamknięty. Planowany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu do grudnia 2022 r.

Pin It