rządowy fundusz

O wynikach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poinformowali wojewodowie. Niestety, nasza gmina nie otrzymała wsparcia od rządu.

Województwo zachodniopomorskie otrzymało w sumie 68 mln zł (trzecie miejsce od końca). Najwięcej środków trafi do województw: mazowieckiego – ok. 230 mln zł, małopolskiego – 220 mln zł, śląskiego – 191 mln zł, lubelskiego – 162,5 mln zł oraz podkarpackiego – 140 mln zł.

W ramach drugiego naboru do podziału było 1,65 mld zł. Wcześniej w ramach naboru rozdzielono już 4,35 mld zł. Dodatkowo 1 mld zł został przeznaczony na wsparcie dla gmin górskich z przeznaczeniem na infrastrukturę turystyczną.

Gmina Kołbaskowo wnioskowała o 9,6 mln zł na inwestycję „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w gminie Kołbaskowo”. Chodzi o 1,2 km drogi, która pozwoli zapewnić firmom teren usługowo-produkcyjny. Drugi wniosek opiewał na 17,9 mln zł na zadanie „Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec”. I trzeci na kwotę 2,3 mln zł na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej”.
Jak zapewnia Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo, nadal będziemy starać się o środki zewnętrzne na inwestycje w naszej gminie.

Pin It