przedszkole Przecław

Aktualizacja 05.05.2021

Składanie oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola/punktu przedszkolnego odbywa się w terminie 6-10 maj 2021.

Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych składają oświadczenie woli przyjęcia w następujący sposób:

1) Poprzez logowanie w systemie elektronicznej rekrutacji https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo.
Rodzic/opiekun prawny zatwierdza status zgodnie z instrukcją.
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia dostępna na jest stronie: https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo

lub

2) Rodzic / opiekun prawny przesyła oświadczenie woli przyjęcia dziecka do placówki za pośrednictwem e-maila na adres placówki.
Oświadczenie jest dostępne na stronie: https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo

 

 

01.04.2021

Dziś (1 Kwietnia) ruszył nabór nowych wniosków do przedszkoli.

Nabór odbywa się poprzez stronę  https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo

 

31.03.2021

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Przedszkole Publiczne w Kołbaskowo - 40 miejsc
Punkt Przedszkolny w Przecławiu - 5 miejsc
Przedszkole Publiczne w Przecławiu - 87 miejsc
Przedszkole Publiczne w Przylepie - 74 miejsc
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Przecławiu - 25 miejsc
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Będargowie - 15 miejsc

 

----

8.03.2021r

Informujemy, że od 8 marca 2021r. r rusza rekrutacja do Przedszkoli, Punktów przedszkolnych i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

W dniach 8-26 marca 2021r. należy składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na stronie http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

Pin It