Zawiadomienie o wyborze kandydata do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na 2021 rok, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Dokument znajduje się w załączeniu.

Pin It