Lapidarium w Kamieńcu

Stary, mający około stu lat cmentarz w Kamieńcu, wcześniej porośnięty krzewami i bluszczem, zmienił się nie do poznania. Pojawiły się nowe ścieżki, ławki, stare stele oczyszczono, zadbano o groby powojenne.


- Chcieliśmy zagospodarować ten teren w celu należytego uszanowania pamięci dawnych mieszkańców Kamieńca – mówi Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. – To będzie także punkt przystankowy w turystycznym poznawaniu naszej gminy - dodaje.
W Kamieńcu istniały dwa cmentarze. Najstarszy, cmentarz przykościelny, funkcjonował już w średniowieczu. Do naszych czasów nie zachowały się jednak żadne przedwojenne nagrobki z tego miejsca, znajduje się tam jedynie kilka podstaw po usuniętych pomnikach – czytamy w książce „Historia i zabytki Gminy Kołbaskowo” Marka Łuczaka.

Drugi cmentarz w Kamieńcu powstał już w XX wielu, przypuszcza się, że ok. 1920 roku, przy północno-wschodnim krańcu wsi. To był cmentarz ewangelicki, po wojnie użytkowany był do lat 50. Później nekropolia niszczała. Przed rewitalizacją teren ogrodzony był zniszczonym płotem z siatki plecionej. W zachodniej części cmentarza podłoże szczelnie pokryte było bluszczem, w nim leżały pozostałości przedwojennych nagrobków. We wschodniej części, w niewielkim obniżeniu na terenie mniej zadrzewionym, znajdowało się 11 powojennych nagrobków. Ciekawostką jest, że w północno-wschodniej części nekropoli, mogła istnieć mała kaplica.

Co się teraz zmieniło? Nowe zagospodarowanie odtworzyło dawny układ funkcjonalny tego miejsca. Pojawiło się nowe ogrodzenie, przewrócone pomniki nagrobków zostały ponownie ustawione, na głównej osi cmentarza powstała alejka gruntowa o nawierzchni ulepszonej kruszywem, zakończona z obu stron okrągłymi placami. Zadbano o zieleń,  drzewa z dawnych nasadzeń zostały wyeksponowane, nawierzchnię północno-zachodniej części cmentarza pozostawiono bez zmian, zadarnioną bluszczem. Pozostały teren w części południowo-wschodniej jest lepiej nasłoneczniony, dlatego został zagospodarowany nawierzchnią trawiastą łąkową i parkową. Pojawiło się także pięć ławek parkowych, dwa pojemniki na odpady, stojak rowerowy, swoje miejsce znajdzie także tablica informacyjna.

Zadanie „Rewitalizacja dawnego cmentarza w Kamieńcu” na zlecenie Gminy Kołbaskowo wykonała Firma Handlowo-Usługowa Thomas z Mierzyna. Prace kosztowały około 155 tys. złotych. Cmentarz wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W naszej gminie istnieją już lapidaria w Moczyłach i  Siadle Górnym, planowana jest także rewitalizacja dawnego miejsca pochówków w Pargowie.

Zobacz galerię zdjęć >>

Pin It