urząd gminy kołbaskowo

Bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Kołbaskowo została zawieszona do odwołania.
Aby odebrać dowód osobisty, prosimy o kontakt pod numer tel. 91 884-90-23 w celu ustalenia sposobu odbioru dokumentu.

Przypominamy także o innych ograniczeniach związanych z działaniem Urzędu Gminy:

Zarządzenie Wójta w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy

Pin It