W dniach 10– 15 czerwca – Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w przypadku chęci kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku, zobowiązani są złożyć deklarację o kontynuowaniu opieki i edukacji w żłobku.
16 czerwca 2020 r. rozpocznie się nabór na wolne miejsca do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.

Rodzice, składają wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poprzez stronę naboru https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek/

Wydrukowany, podpisany wniosek wraz ze skanem załączników należy przesłać w systemie elektronicznym na stronie naboru tj. https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek/

W związku z panującą epidemią proszę nie dostarczać oryginałów dokumentów do żłobka. Wszystkie dokumenty należy załączyć na stronie internetowej naboru.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wnioski składa się w terminie od 16 czerwca do 26 czerwca.

Warunki i kryteria rekrutacji na rok szkolny na 2020/2021 określa REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA GMINNEGO W PRZECŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021. Regulamin i Harmonogram rekrutacji dostępne są TUTAJ >>

Pin It