KOMUNIKAT  z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  28 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc na terenie gminy Kołbaskowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

- tablice (oznaczone napisem wybory) we wszystkich miejscowościach gminy Kołbaskowo,

- słupy ogłoszeniowe: w  Przecławiu (przy przystanku autobusowym w pobliżu kościoła,  przy budynku poczty oraz w pobliżu sklepu Biedronka), w Stobnie (przy przystanku autobusowym w pobliżu kościoła), w  Będargowie (przy szkole podstawowej) oraz
w Kołbaskowie (naprzeciwko przystanku autobusowego).

Zobowiązuję umieszczających urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych do ich umieszczania w taki sposób, aby umożliwić szybkie ich usunięcie bez dokonania zniszczeń miejsc, na których były umieszczone.