DYŻUR W URZĘDZIE GMINY KOŁBASKOWO

12 czerwca 2020 r.

Według  kalendarza wyborczego dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku,  pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą do  12 czerwca 2020 r. zgłaszać  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Urząd Gminy Kołbaskowo w tym dniu jest nieczynny, ale pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów będą pełnili dyżur.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w godz. od 8.00 do 15.00.
Informacje pod numerem 91 884-90-45.