Polsko-niemiecki spływ kajakowy szlakami Odry

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w „Polsko-niemieckim spływie kajakowym szlakami Odry”, który odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020 roku w Siadle Dolnym!

W ramach imprezy zaplanowaliśmy spływ kajakowy po Międzyodrzu na trasie trasie od śluzy w Siadle Dolnym, Międzyodrzem do śluzy Ustowo i powrót rzeką Odrą do Siadła Dolnego.

Przewidziany został również Rajd na Orientację!

W „Polsko-niemieckim spływie kajakowym szlakami Odry” oraz w Rajdzie na orientację mogą wziąć udział osoby, które wcześniej zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu.

Karta zgłoszeniowa do udziału w „Polsko-niemieckim spływie kajakowym szlakami Odry” stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Karta zgłoszeniowa do udziału w „Rajdzie na orientację” stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 
Osoby, które w dniu 27.06.2020 roku nie będą miały ukończonego 18. roku życia dodatkowo zobowiązane są do przedstawienia zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu. Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zgłoszeń uczestnictwa należy dokonywać do dnia 19.06.2020 r. do godz. 15.00 poprzez dostarczenie własnoręcznie podpisanej karty do Urzędu Gminy (osobiście lub poprzez operatora pocztowego).  Organizator dopuszcza możliwość przesłania skanu podpisanej karty zgłoszeniowej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i dostarczenie oryginału w  dniu wydarzenia.

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Limit zgłoszeń jest ograniczony. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pin It