REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYLEPIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2013. Dzieci z poza obwodu są mile widziane!

2. Obwodem Szkoły Podstawowej w Przylepie są miejscowości Ostoja i Przylep.

3. Termin rekrutacji – od 2 czerwca do 24 sierpnia 2020 r.

4. Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywają w terminie od 2 czerwca do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00, poprzez przesłanie wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginały kart, rodzice/opiekunowie prawni, będą zobowiązani złożyć w placówce, w późniejszym terminie. Formularz karty zgłoszenia (załącznik nr 1) można pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl (niżej)

5. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem,  odbywa się w terminie od 2 czerwca do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00. Rodzice przesyłają wypełnione i odręcznie podpisane dokumenty: wniosek o przyjęcie dziecka, oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji oraz podanie do dyrektora szkoły, drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginały wniosków o przyjęcie dziecka, oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacji i podania rodzice, wraz z kartą gotowości szkolnej są zobowiązani złożyć w Szkole Podstawowej w Przylepie w terminie 25 - 28 sierpnia 2020 r. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka (załącznik nr 2) i oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji (załącznik nr 3) można pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl (niżej)

6. Przyjmuje się kryteria dla dzieci zamieszkałych poza obwodem placówki;
a. dziecko urodzone jest w roku 2013 i nie odroczono mu obowiązku szkolnego
b. dziecko zamieszkuje w Gminie Kołbaskowo lub gminie sąsiedniej

DOKUMENTY:
* Zasady przyjęcia do klas I  (pdf)
* Karta zgłoszenia dziecka (plik excel i pdf)
* Wniosek o przyjęcie dziecka (plik excel i pdf)
* Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji dla dzieci z poza obwodu (plik pdf)
znajdują się w załącznikach pod artykułem (niżej)


INFORMACJA O SZKOLE

„Każdy wiek ma swoje prawa, więc….Uczymy się bawiąc, bawimy się ucząc”.

Gmina Kołbaskowo zaprasza do nowo otwartej Szkoły Podstawowej w Przylepie. Placówka będzie miejscem, w którym dzieci będą przeżywać swoje nietuzinkowe dzieciństwo, codziennie odkrywając swoje talenty i nieskończony potencjał. Szkoła w Przylepie to kameralna, bezpieczna placówka w Gminie Kołbaskowo, zapewniająca indywidualne podejście do Ucznia. Nadrzędnym celem nowej szkoły będzie wszechstronny rozwój dzieci, w oparciu o współpracę z Rodzicami. Swoją wiedzę uczniowie zdobędą poprzez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania informacji o otaczającym ich świecie, przy czym dominować będzie uczenie się poprzez działanie i rozwijanie wyobraźni.


W ofercie szkoły znajdują się:
1. Bezpłatne zajęcia dodatkowe kształtujące praktyczne umiejętności posługiwania się językiem obcym (przygotowujące do nauczania dwujęzycznego)
2. Zajęcia prowadzone metodą projektów w oparciu o naukę przez doświadczenie (lekcje muzealne, teatralne, kinowe, warsztaty terenowe) wraz z wykorzystaniem elementów Planu Daltońskiego, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, pedagogiki zabawy, metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, globalnego czytania Glenna Domana, Systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, kinezjologii edukacyjnej, systemu Carla Orffa
3. Metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
4. Zajęcia umuzykalniające: nauka gry na ukulele, flażolecie, dzwonkach ręcznych, bum bum rurkach
5. Zajęcia kreatywne i twórcze związane z nowymi technikami plastycznymi
6. Zajęcia logopedyczne
7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
8. Opieka pielęgniarki szkolnej
9. Posiłki w formie cateringowej
10. Opieka w świetlicy szkolnej

Pin It