kołbaskowo szkoła

PRZECŁAW

25 maja 2020 r. nastąpi uruchomienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I-III w szkole w Przecławiu.

Chętni rodzice są zobowiązani do złożenia deklaracji naboru do 21 maja do godziny 14:00, skanem lub zdjęciem na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne GIS, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia. Do każdej utworzonej grupy przyjmowane jest do 12 osób.

Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór deklaracji, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole.

Dotychczasowe kształcenie na odległość będzie kontynuowane.

 

BĘDARGOWO

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (dla klas I-II i grupy 0) rozpoczną się 25 maja 2020 r. także w Szkole Podstawowej w Będargowie.

Deklarację uczęszczania dziecka na zajęcia świetlicowe rodzic powinien złożyć w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres placówki This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 25 maja 2020 r. do godziny 10. Więcej informacji na stronie placówki, tutaj >>

 

KOŁBASKOWO

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (dla klas I-III) rozpoczną się 25 maja 2020 r. również w Szkole Podstawowej w Kołbaskowie. Chętni rodzice są zobowiązani do złożenia deklaracji naboru do 21 maja do godziny 14.

Możemy utworzyć 6 grup. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 11 uczniów - czytamy na stronie szkoły.

Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór oświadczeń o woli posłania dziecka, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej.

Więcej informacji tutaj >>

 

 

Pin It