przedszkole

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  w związku z decyzją premiera RP planujemy uruchomienie gminnego żłobka oraz przedszkoli. Decyzja o rozpoczęciu działalności wyżej wymienionych placówek podjęta zostanie  po opublikowaniu rozporządzenia określającego reżim sanitarny, pozwalający na funkcjonowanie w sposób  bezpieczny dla Państwa dzieci oraz pracowników placówek.

Osoby chcące skorzystać z opieki,  proszone są o  składanie oświadczenia woli  w placówce wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o nie wykonywaniu pracy zdalnej.

Zgłoszenia wraz z zaświadczeniem należy złożyć w terminie do 6 maja na adres e-mail placówki, do której uczęszcza dziecko.

Pin It