Wójt Gminy Małgorzata Schwarz

Aktualizacja 29.04.2020 Wójt Gminy Kołbaskowo zwraca się do mieszkańców

Szanowni Państwo!
Rzadko wypowiadam się na temat sytuacji politycznej w naszym kraju. Zawsze starałam się dla dobra Mieszkańców i gminy nie opowiadać po stronie żadnej partii politycznej i omijać spory przez nie prowadzone. Moje działania skupiały się tylko na pracy na rzecz Mieszkańców i rozwoju gminy. Kieruję się tylko interesem Mieszkańców oraz obowiązującym w Polsce prawem, starając się o neutralność polityczną, ponieważ reprezentuję Mieszkańców o różnych poglądach.

Jednak sytuacja, jaka ma miejsce obecnie, nie pozwala mi milczeć, ponieważ działania polityków zmierzają do opowiedzenia się po którejś ze stron. W przekonaniu rządzących udostępnienie bądź nieudostępnienie Państwa danych osobowych jest opowiedzeniem się po określonej stronie sporu. Z przerażeniem obserwuję sytuację w kraju, w którym zgodnie z prawem wybory powinny odbyć się 10 maja, czyli za jedenaście dni, a my jako samorządowcy odpowiedzialni za ich przygotowanie z jednej strony, zgodnie z obowiązującym w kraju prawem, przygotowujemy się tak, jakby miały odbyć się w sposób tradycyjny, z drugiej strony wzywani jesteśmy do przekazania danych osobowych, jakby wybory miały odbyć się w sposób korespondencyjny.

Niepewność, brak konkretnych informacji, różnorakie opinie prawne dotyczące przekazania Państwa danych osobowych prowadzą do chaosu i braku poczucia bezpieczeństwa obywateli i samorządów, które Państwa reprezentują. W sytuacji pandemii powinniśmy skupić się przede wszystkim na wsparciu pracowników, rodzin i przedsiębiorców w niwelowaniu skutków społecznych i gospodarczych kryzysu.

W obecnej sytuacji zarówno przekazanie, jak i nieprzekazanie wnioskowanych danych stawia nas, samorządowców w sytuacji odpowiedzialności karnej, za każde z podjętych działań. Jednak jako osoba reprezentująca Was, Mieszkańców, stoję na stanowisku, że ponad wszystko powinnam chronić Państwa dane osobowe, nie znajdując podstawy prawnej do ich przekazania. Dalej nie opowiadam się po żadnej stronie konfliktu politycznego. Dostosuję się do każdego rozwiązania, które stworzy odpowiednie podstawy prawne, które nie będą budziły tylu kontrowersji.

Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo

 

24.04.2020

Małgorzata Schwarz, Wójt Gminy Kołbaskowo: - Moim obowiązkiem jest ochrona danych osobowych mieszkańców. Zapewniam wszystkich mieszkańców Gminy, że ich dane osobowe są bezpieczne i nie będą przekazywane z naruszeniem prawa innym podmiotom.


Samorządowcy z całego kraju otrzymują maile, których nadawcą jest Poczta Polska. Jest w nich wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców. Taki mail o godz. 2:29 w nocy przyszedł także do Urzędu Gminy Kołbaskowo. „Dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.” – czytamy w mailu.

Publikujemy stanowisko Małgorzaty Schwarz, Wójta Gminy Kołbaskowo:

Szanowni Państwo, w związku z wnioskiem Poczty Polskiej, która na podstawie maila przesłanego do wszystkich samorządów domaga się udostępnienia m.in. adresu, imienia i nazwiska, numeru PESEL uważam, że złożony przez Pocztę Polską wniosek zawiera istotne braki formalne, które uniemożliwiają jego rozpatrzenie. Informuję, że obowiązkiem Wójta Gminy jest ochrona danych osobowych mieszkańców. Jeśli nie ma podstawy prawnej do przekazania takich danych, nie będą one udostępnione podmiotom zewnętrznym. Udostępnienie tak ważnych i chronionych danych osobowych, nie może odbywać w sposób niezgodny z przepisami. Zapewniam wszystkich mieszkańców Gminy, że ich dane osobowe są bezpieczne i nie będą przekazywane z naruszeniem prawa innym podmiotom.

Wójt Gminy Małgorzata Schwarz