spis probny grafika

W okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. na terenie 16 gmin (po jednej gminie w województwie) zostanie przeprowadzony drugi spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Gmina Kołbaskowo bierze udział w spisie próbnym.

Spis będzie realizowany następującymi metodami:
- obowiązkowo metodą samospisu internetowego
- uzupełniająco metodą wywiadu telefonicznego

Obowiązkiem spisowym są objęci:
- Polacy mieszkający w Polsce, mający miejsce zamieszkania (miejsce zameldowania lub zamieszkania - stałe lub czasowe) w mieszkaniach lub zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
- Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach lub zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
- Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę,
- a także: mieszkania, budynki i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Samospisu internetowego można dokonać na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS pod adresem https://spis.gov.pl.

Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia pola.

Ważne, aby wszystkie udzielane odpowiedzi na pytania formularza odnosiły się do momentu krytycznego spisu, tj. stanu na dzień 31 marca 2020 r. o godzinie 24:00.
Samospisu może dokonać jedna dorosła osoba z mieszkania (która zaloguje się pierwsza) za wszystkie osoby w mieszkaniu lub osoby dorosłe spisują się samodzielnie.
Uwaga: Dzieci poniżej 17 roku życia powinny być spisane przez rodziców lub opiekunów. Dane dotyczące osób nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.


Szczegółowy wykaz pytań wraz z definicjami, wyjaśnieniami i przykładami odpowiedzi zawiera interaktywna instrukcja metodologiczna dostępna na stronie logowania do aplikacji do samospisu  https://spis.gov.pl

 

Instrukcja wypełniania aplikacji spisowej także w załączeniu.

 

Pin It