Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów wprowadza przesunięcie terminu ważności biletów okresowych. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i wysłać mailem do ZDiTM.

- Rozwiązanie, które wprowadzamy dotyczy pasażerów, którzy z uwagi na epidemię koronawirusa nie korzystają z komunikacji miejskiej, a posiadają ważne bilety okresowe. Co należy zrobić? Wystarczy pobrać odpowiedni formularz ze strony www.zditm.szczecin.pl i odesłać go na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Procedura jest maksymalnie uproszczona - informuje ZDiTM.

Zasady skorzystania z przedłużonego terminu ważności zawieszonego biletu okresowego:

- Wypełnione formularze można składać wyłącznie drogą elektroniczną.
- Należy pobrać formularz na stronie zditm.szczecin.pl i odesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- Możliwość dotyczy biletów okresowych 3-, 4-, 5-miesięcznych.
- Decyduje termin zakupu biletu, nie później niż 11 marca 2020 r.
- Zawieszony termin ważności biletu musi być dłuższy niż połowa okresu ważności biletu.
- Termin zawieszenia biletu liczony będzie od dnia wpłynięcia formularza lub od dnia wskazanego w dokumencie, ale nie wcześniej niż data jego wypłynięcia.
- W przypadku uczniów i studentów zawieszenie biletu będzie liczone od 12 marca 2020 r.
- Bilet można zawiesić tylko raz.
- Zawieszony bilet będzie można wykorzystać w późniejszym terminie, ale nie później niż do końca 2020 r.

UWAGA! Przedłużenia okresu ważności zawieszonego biletu będzie można dokonać przy zakupie nowego biletu okresowego. W przypadku zakupu biletów elektronicznych (smartfon, SKA) należy o tym fakcie poinformować ZDiTM na wskazany powyżej adres mailowy. W przypadku klientów korzystających z biletów okresowych papierowych należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta — Kasa Główna, ul. Klonowica 5, Szczecin.

ZDiTM nie wyklucza wydłużenia terminu zawieszenie biletu okresowego. Decyzje będą podejmowane na bieżąco, adekwatnie do sytuacji.

Pin It