wybory prezydenckie 2020 grafika

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wobec zamknięcia  dla interesantów Urzędu Gminy Kołbaskowo i ograniczeniami w przyjmowaniu  korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego oraz uwzględniając wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej zawarte w piśmie ZPOW-571-32/20,  informuję co następuje:
1) zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych  komisji wyborczych może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie  za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń -  tel. 91 884-90-45.