urząd gminy kołbaskowo

Aktualizacja

Od 16 marca 2020 do odwołania w wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Kołbaskowo podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań przez Urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub przez umieszczanie w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku Urzędu. Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem 33/2020 (w załączeniu).

 

 

--------------

12.03.2020

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Kołbaskowo, Wójt Gminy Kołbaskowo zwraca się z apelem o ograniczenie do bezwzględnego minimum wizyt w miejscach publicznych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Podejmując kroki zapobiegawcze, prosimy mieszkańców o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum., w związku z czym od dnia 12 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Kołbaskowo i jednostkach podległych. Mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy w urzędzie telefonicznie (91 311 95 10) lub mailowo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Niezbędną dokumentację można dostarczyć za pośrednictwem poczty (na adres Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo) lub platformy ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej: /7e077egju7/skrytka).

Zawieszone zostaje bezpośrednie przyjmowanie wniosków i wydawanie Kołbaskowskich Kart Mieszkańca, Kart Seniora, Zachodniopolskich Kart Mieszkańca i Kart Dużej Rodziny.

Płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można realizować zdalnie tj. przelewami bankowymi albo pocztowymi.

Do dyspozycji mieszkańców jest również strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl). To właśnie tu można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

Podjęte działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka sparaliżowania pracy urzędu.

Zamknięta kasa Urzędu i Zwik

Podejmując kolejne kroki w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Wójt Gminy Kołbaskowo podjęła decyzję o zamknięciu kasy znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz kasy znajdującej się w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie od dnia 13 marca do odwołania.

Płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych należy realizować zdalnie tj. przelewami bankowymi albo pocztowymi.

Działania te mają na celu zabezpieczenie urzędników i klientów przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

Sytuacja jest stale monitorowana. Jeśli pojawią się dalsze zalecenia bądź wskazania dotyczące kolejnych tygodni funkcjonowania Urzędu Gminy Kołbaskowo i jednostek podległych, na stronie gminy Kołbaskowo www.kolbaskowo.pl oraz na profilu gminnym na Facebooku, na bieżąco będą publikowane informacje.


 

Pin It