przebudowa drogi

Aktualizacja 15.12.2020

To już informacja oficjalna, droga Stobno - Przylep - Ostoja - Szczecin (ok. 2,5 km) jest gotowa!
Gmina Kołbaskowo wsparła przebudowę kwotą 2,6 mln zł!
- Zgadza się, droga jest gotowa, jesteśmy po odbiorach i wszystko jest w porządku - potwierdziła Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach.

Inwestycja pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn" rozpoczęła się na początku roku. Zadanie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach zrealizowała firma Strabag. Przebudowano nawierzchnię jezdni, wybudowano chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonano rowy drogowe.

Brawa należą się wykonawcy. Mimo pandemii koronawirusa prace, choć w pewnym momencie zwolniły, to zakończyły się jeszcze w tym roku, jak zakładał harmonogram. Dodajmy o jeszcze jednej przeszkodzie. W trakcie drugiego etapu prac budowlanych natrafiono na szczątki ludzkie pod konstrukcją jezdni. Prace zostały decyzją konserwatora wstrzymane. W ramach badań znaleziono m.in. kilka pochówków szkieletowych z okresu średniowiecza.
Dodajmy, że droga powiatowa ze Stobna do Szczecina była bardzo zniszczona. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, skarżyli się kierowcy. Wskazywali szczególnie na miejsce tuż za Stobnem, gdzie przez słynną już asfaltową falę kierowcy jeździli po angielsku, czyli lewą stroną jezdni. Dziś jest już inaczej.

Koszt inwestycji to 13,3 mln złotych. Gmina Kołbaskowo wsparła przebudowę kwotą 2,6 mln zł. Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało także ponad 6,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2,1 mln zł z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
2 komentarze

 

 

 

 

8.12.2020

Droga Stobno - Przylep - Ostoja - Szczecin już gotowa. W poniedziałek, 7 grudnia 2020 roku rozpoczęła się procedura odbiorowa, kolejne spotkanie w piątek, 11 grudnia, jednak po drodze już od jakiegoś czasu można poruszać się bez przeszkód :)
Remont rozpoczął się na początku roku. Zadanie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach realizuje Strabag. Przebudowano nawierzchnię jezdni, wybudowano chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonano rowy drogowe.
Koszt inwestycji to 13,3 mln złotych. Gmina Kołbaskowo wsparła przebudowę kwotą 2,6 mln zł. Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało także ponad 6,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2,1 mln zł z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Na zdjęciu nowo przebudowana droga w rejonie wsi Przylep.

 

03.12.2020

Droga Stobno - Przylep - Ostoja - Szczecin już gotowa. Uwaga, zmienił się termin odbiorów, będą miały miejsce nie 4 grudnia, jak wcześniej zapowiadało starostwo, a w poniedziałek 7 grudnia 2020 roku.
Przypomnijmy, remont rozpoczął się na początku roku. Zadanie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach realizuje Strabag. Przebudowano nawierzchnię jezdni, wybudowano chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonano rowy drogowe.
Koszt inwestycji to 13,3 mln złotych. Gmina Kołbaskowo wsparła przebudowę kwotą 2,6 mln zł. Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało także ponad 6,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2,1 mln zł z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

 

04.09.2020

 Wykonawca ukończył roboty bitumiczne na całym przebudowywanym odcinku drogi, za wyjątkiem ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni, która zostanie wykonana w okresie późniejszym. Drogowcy obecnie skupiają się na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi (na odcinku od Szczecina do szkoły w Przylepie już z nawierzchnią asfaltową), chodników oraz przystanków.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ (Wrzesień 2020) >>

W trakcie drugiego etapu prac budowlanych natrafiono na nowe, niezaewidencjonowane dotychczas stanowisko archeologiczne. Na długości ok 40 m, pod istniejącą konstrukcją jezdni, odnalezione zostały w trzech skupiskach szczątki ludzkie. Prace na tym odcinku jezdni bezpośrednio po dokonaniu odkrycia zostały wstrzymane decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Konieczne było uzyskanie decyzji o zezwoleniu na wykonanie badań archeologicznych ratunkowych oraz ich przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa. Obecnie jezdnia na tym odcinku jest już wykonana, badania archeologiczne będą jeszcze kontynuowane pod projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym. W ramach wykonanych badań dotychczas znaleziono 4 pochówki szkieletowe z okresu średniowiecza, bardzo słabo zachowane. Nie odnaleziono żadnych zabytków ani datowników.

Przypomnijmy, inwestycja pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn" rozpoczęła się na początku roku. W jej ramach przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni Stobno - Szczecin, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonane zostaną rowy drogowe. Zadanie realizuje Strabag. Jego koszt to 13,3 mln złotych. Zleceniodawcą jest Starostwo Powiatowe w Policach.

Gminie Kołbaskowo mocno zależało na realizacji inwestycji, dlatego wójt Małgorzata Schwarz na sesji gminnej w 2019 roku zaoferowała pomoc Powiatowi Polickiemu w wysokości ok. 2,6 mln zł. – Chcemy pomóc, możemy wesprzeć Starostwo, bo zależy nam, żeby mieszkańcy poruszali się po bezpiecznych drogach powiatowych – mówiła Małgorzata Schwarz. Dodajmy, że Gmina Kołbaskowo wsparła także Starostwo w Policach w przypadku remontu drogi w Przecławiu oraz drogi powiatowej ze Smętowic do Siadła Górnego. Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało także ponad 6,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2,1 mln zł z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Zobacz też wideo z placu przebudowy

 

 

09.07.2020

Obecnie prace wykonywane są niemal na całej długości szlaku. Od strony Szczecina, gdzie kilka tygodni temu udostępniono nową nawierzchnię, powstaje ścieżka pieszo-rowerowa, wykonywane są także chodniki, krawężniki oraz zjazdy do posesji. Odcinek od skrzyżowania na Rajkowo do rejonu szkoły w Przylepie także ma już w większości nową nawierzchnię. Sporo sprzętu oraz drogowców pracuje także w rejonie słynnej "fali" oraz w Stobnie, przy skrzyżowaniu na Mierzyn. Uwaga, na odcinku od skrzyżowania na Rajkowo do Stobna wprowadzono w dwóch miejscach ruch wahadłowy. Objazdy wytyczono przez Mierzyn.

Przypomnijmy, inwestycja rozpoczęła się na początku roku. Docelowo przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni Stobno - Szczecin, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonane zostaną rowy drogowe. Zadanie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach realizuje Strabag. Jego koszt to 13,3 mln złotych. Gmina #Kołbaskowo wsparła przebudowę kwotą 2,6 mln zł. Starostwo otrzymało także ponad 6,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2,1 mln zł z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Galeria prac lipiec 2020 >>

 

24.06.2020

Od czerwca odcinek ze Szczecina Gumieńce do skrzyżowania na Rajkowo jest już przejezdny. Jednak obecnie wykonywane są tam prace brukarskie związane ustawieniem krawężników, wykonaniem nowych zjazdów i chodników oraz rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej.

Dziś trwa drugi etap inwestycji, czyli prace na odcinku od skrzyżowania na #Rajkowo do Stobna. W znacznej mierze zrealizowano prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowane zostały kolidujące odcinki infrastruktury elektroenergetycznej. Trwają prace związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych na tym odcinku. Został on też zamknięty dla ruchu pojazdów z wyłączeniem dojazdu do przyległych posesji. Objazd wyznaczono przez #Mierzyn.

Z powodu epidemii koronawirusa w pewnym momencie prace zwolniły, ale jak zapewnia Łukasz Mielnik, rzecznik firmy Strabag: - Obecnie prowadzone są zgodnie z harmonogramem i na obecną chwilę termin zakończenia zadania pozostaje bez zmian.

Inwestycja rozpoczęła się na początku roku. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni Stobno - Szczecin, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonane zostaną rowy drogowe. Zadanie realizuje Strabag. Jego koszt to 13,3 mln złotych. Gmina Kołbaskowo dołożyła 2,6 mln zł. Zleceniodawcą jest Starostwo Powiatowe w Policach.

 

28.05.2020

Jest już asfalt na odcinku Szczecin - Rajkowo. Pierwszy etap przebudowy drogi Stobno - Szczecin za nami.
Ważna informacja dla kierowców: w dwóch miejscach, w Przylepie i Stobnie, wprowadzono ruch wahadłowy. Odcinek Stobno - skrzyżowanie na Rajkowo jest nieprzejezdny (z wyjątkiem dojazdu do posesji oraz komunikacji miejskiej). Objazd wytyczono przez Mierzyn.

Galeria zdjęć z prac maj 2020 >>

 

21.05.2020

Wkrótce otwarcie dla aut odcinka ze Szczecina do skrzyżowania na Rajkowo. Dziś więcej informacji na temat przebudowy drogi Stobno - Szczecin. Informuje Łukasz Mielnik z firmy Strabag.- Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do końca tygodnia, tj. do 22 maja 2020 r. zakończone zostaną prace w jezdni na odcinku od Szczecina do skrzyżowania na Rajkowo. Po ich zakończeniu na odcinku tym zostanie przywrócony ruch pojazdów. Jednak będą tam kontynuowane prace brukarskie związane ustawieniem projektowanych krawężników, wykonaniem nowych zjazdów, chodników oraz ścieżki rowerowej.

- Na odcinku od skrzyżowania na Rajkowo do Stobna na ukończeniu są prace związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. W ok. 70% przebudowane zostały kolidujące odcinki infrastruktury elektroenergetycznej.

- W kolejnym etapie prowadzone będą prace związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych na odcinku od skrzyżowania na Rajkowo do Stobna. Odcinek ten zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów z wyłączeniem dojazdu do przyległych posesji.

- Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem i na obecną chwilę termin zakończenia inwestycji pozostaje bez zmian - kończy Łukasz Mielnik.

Przypomnijmy, inwestycja pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn" rozpoczęła się na początku roku. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni Stobno - Szczecin, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonane zostaną rowy drogowe. Zadanie realizuje Strabag. Jego koszt to 13,3 mln złotych.

Gminie Kołbaskowo mocno zależało na realizacji inwestycji, dlatego wójt Małgorzata Schwarz na sesji gminnej w 2019 roku zaoferowała pomoc Powiatowi Polickiemu w wysokości ok. 2,6 mln zł. – Chcemy pomóc, możemy wesprzeć Starostwo, bo zależy nam, żeby mieszkańcy poruszali się po bezpiecznych drogach powiatowych – mówiła Małgorzata Schwarz. Dodajmy, że Gmina Kołbaskowo wsparła także Starostwo w Policach w przypadku remontu drogi w Przecławiu oraz drogi powiatowej ze Smętowic do Siadła Górnego. Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało także ponad 6,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2,1 mln zł z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

 

30.04.2020

Co się dzieje na placu przebudowy drogi Stobno – Szczecin? Najnowsze zdjęcia i informacje.


- Pomimo niewielkich zakłóceń związanych z pandemią koronawirusa, zespół Strabag realizujący ten kontrakt dokłada wszelkich starań, żeby roboty były zrealizowane w terminie – zapewnia Łukasz Mielnik, rzecznik Strabag Sp. z o.o.

Inwestycja pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn" rozpoczęła się na początku roku. Pierwsze prace skupiają się na odcinku od strony Szczecina.

- Aktualnie wykonywana jest kanalizacja sanitarna oraz prace związane z przekładaniem sieci energetycznej - opowiada Łukasz Mielnik. - Na jednym, prawym pasie ruchu wykonywane są roboty drogowe, polegające na układaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni na odcinku od ul. Okulickiego do skrzyżowania z drogą do Rajkowa. Jeżeli utrzymają się sprzyjające warunki atmosferyczne, to warstwy konstrukcyjne, do warstwy wiążącej włącznie, na tym pasie ruchu zostaną wykonane do końca kwietnia. Od przyszłego tygodnia planowane jest rozpoczęcie prac rozbiórkowych na lewym pasie. Do ok. 25 maja zaplanowane jest wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni na tym odcinku, do warstwy wiążącej włącznie – dodaje rzecznik.

- Prace związane z przebudową pierwszego etapu powinny się zakończyć w przeciągu miesiąca - dodaje Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach.

Obecnie drogowcy realizują zadanie także od strony Stobna. Uwaga, wprowadzono tam ruch wahadłowy.

Przypominamy, w ramach inwestycji przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonane zostaną rowy drogowe. Zadanie realizuje Strabag. Jego koszt to 13,3 mln złotych.

Gminie Kołbaskowo mocno zależało na realizacji inwestycji, dlatego wójt Małgorzata Schwarz na sesji gminnej w 2019 roku zaoferowała pomoc Powiatowi Polickiemu w wysokości ok. 2,6 mln zł. – Chcemy pomóc, możemy wesprzeć Starostwo, bo zależy nam, żeby mieszkańcy poruszali się po bezpiecznych drogach powiatowych – mówiła Małgorzata Schwarz.

Gmina Kołbaskowo wsparła także Starostwo w Policach w przypadku remontu drogi w Przecławiu oraz drogi powiatowej ze Smętowic do Siadła Górnego.

Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało także ponad 6,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2,1 mln zł z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Galeria zdjęć z budowy [kwiecień 2020] >>

 

 

19.03.2020

Mimo epidemii koronawirusa, inwestycje drogowe w Gminie Kołbaskowo są kontynuowane. - Na placu przebudowy drogi ze Stobna do Szczecina sytuacja bez zmian. Nie ma sygnałów, aby Strabag miał problemy z pracownikami – mówi Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach.- Prace na wszystkich inwestycjach prowadzonych przez Strabag są kontynuowane. Sytuacja epidemiologiczna w kraju jest dynamiczna i na bieżąco monitorowana. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wdrożyliśmy stosowne procedury sanitarne w całej grupie Strabag w Polsce – zapewniał Maciej Tomaszewski, rzecznik firmy Strabag Sp. z o.o. na stronie naszemiasto.police.pl.

Przebudowa drogi Stobno – Szczecin ruszyła na początku tego roku. Inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się od ulicy Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania na Rajkowo. Powinien być ukończony pod koniec kwietnia. Drugi etap to odcinek do skrzyżowania na Mierzyn w Stobnie. Powinien być zakończony, wraz z całą inwestycją, do 15 października 2020 roku. Obecnie prace trwają w pobliżu granicy ze Szczecinem, rozpoczęto je także w rejonie Stobna i Przylepu (patrz zdjęcie).

Na każdym etapie realizacji inwestycji droga będzie zamknięta dla przejazdów z wyłączeniem jedynie komunikacji miejskiej, która będzie funkcjonowała jak dotąd, oraz dojazdu do posesji, do których zjazd znajduje się na remontowanym odcinku.

W ramach inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn" przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonane zostaną rowy drogowe. Przypomnijmy, do przetargu zgłosił się jeden wykonawca, firma Strabag, który zaoferował realizację zadania za 13,3 mln złotych.

Droga powiatowa ze Stobna do Szczecina jest bardzo zniszczona. Dlatego Gminie Kołbaskowo mocno zależało na realizacji inwestycji. Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo na sesji gminnej w 2019 roku zaoferowała pomoc Powiatowi Polickiemu w wysokości ok. 2,6 mln zł. – Chcemy pomóc, możemy wesprzeć Starostwo, bo zależy nam, żeby mieszkańcy poruszali się po bezpiecznych drogach powiatowych – mówiła Małgorzata Schwarz. Przypomnijmy, Gmina Kołbaskowo wsparła także Starostwo w Policach w przypadku remontu drogi w Przecławiu, oraz drogi powiatowej ze Smętowic do Siadła Górnego. Deklaruje pomoc w kolejnych inwestycjach.

Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało także ponad 6,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2,1 mln zł ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

 

 

14.02.2020

 

Publikujemy najnowsze kadry z remontu drogi powiatowej Stobno – Szczecin. Przypominamy, że obecnie odcinek od Szczecina do skrzyżowania na Rajkowo jest nieprzejezdny!

Więcej zdjęć tutaj >>

 

05.02.2020

Realizowana jest kolejna inwestycja w naszej gminie, przebudowa drogi powiatowej Stobno – Szczecin. Uwaga, obecnie odcinek od Szczecina do skrzyżowania na Rajkowo jest nieprzejezdny!

- Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy zaczyna się od ulicy Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania na Rajkowo. Powinien być ukończony pod koniec kwietnia - powiedziała Radiu Szczecin Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach.Drugi etap to odcinek do skrzyżowania w Stobnie na Mierzyn.

- Powinien być zakończony, wraz z całą inwestycją, do 15 października – tłumaczyła Magdalena Sochanowska. - Na każdym etapie realizacji inwestycji droga będzie zamknięta dla przejazdów z wyłączeniem jedynie komunikacji miejskiej, która będzie funkcjonowała jak dotąd, oraz dojazdu do posesji, do których zjazd znajduje się na remontowanym odcinku – dodała naczelnik.

W ramach inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn" przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonane zostaną rowy drogowe. Przypomnijmy, do przetargu zgłosił się jeden wykonawca, firma Strabag, który zaoferował realizację zadania za 13,3 mln złotych. Umowa została podpisana na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Zamawiający, czyli Starostwo Powiatowe w Policach wyceniło prace na 14,1 mln zł.

Droga powiatowa ze Stobna do Szczecina jest bardzo zniszczona, dlatego Gminie Kołbaskowo mocno zależało na realizacji inwestycji. Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo na sesji gminnej w 2019 roku zaoferowała pomoc Powiatowi Polickiemu w wysokości ok. 2,6 mln zł.

– Chcemy pomóc, możemy wesprzeć Starostwo, bo zależy nam, żeby mieszkańcy poruszali się po bezpiecznych drogach powiatowych – mówiła Małgorzata Schwarz.

Przypomnijmy, Gmina Kołbaskowo wsparła także Starostwo w Policach w przypadku remontu drogi w Przecławiu oraz drogi powiatowej ze Smętowic do Siadła Górnego.

Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało także ponad 6,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2,1 mln zł z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

 

27.01.2020

- Plac budowy przekazaliśmy wykonawcy 9 stycznia. Firma Strabag rozpoczęła od wycinki drzew – mówi Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach.

Prace na razie nie są uciążliwe dla jadących drogą ze Stobna do Szczecina. Wkrótce może to się zmienić, przygotowywana jest bowiem nowa organizacja ruchu. Niewykluczone, że na czas remontu wyznaczony zostanie objazd przez Mierzyn.

przebudowa drogi

Projekt obejmuje przebudowę całego odcinka drogi od ul. Okulickiego w Szczecinie, do skrzyżowania za przejazdem kolejowym w Stobnie. Ale…

- Ze względów ekonomicznych projekt został podzielony na dwa etapy, a dofinansowaniem objęty jest pierwszy, czyli odcinek od ul. Okulickiego do skrzyżowania w Stobnie z drogą na Mierzyn, czyli ten, który jest najbardziej problematyczny dla mieszkańców. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonane zostaną rowy drogowe - wyjaśniała Magdalena Sochanowska.

Przypomnijmy, do przetargu zgłosił się jeden wykonawca, który zaoferował realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn" za 13,3 mln złotych. Umowa została podpisana na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Zamawiający, czyli Starostwo Powiatowe w Policach wyceniło prace na 14,1 mln zł.

Droga powiatowa ze Stobna do Szczecina jest bardzo zniszczona. „O tym, że droga wymaga remontu, wiadomo od dłuższego czasu. To miejsce, gdzie jest słynna fala asfaltowa, którą bez obaw może pokonać tylko czołg” – pisał portal przeclaw24. Dlatego Gminie Kołbaskowo mocno zależało na realizacji inwestycji. Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo na sesji gminnej w 2019 roku zaoferowała pomoc Powiatowi Polickiemu w wysokości ok. 2,6 mln zł. – Chcemy pomóc, możemy wesprzeć Starostwo, bo zależy nam, żeby mieszkańcy poruszali się po bezpiecznych drogach powiatowych – mówiła Małgorzata Schwarz. Przypomnijmy, Gmina Kołbaskowo wsparła także Starostwo w Policach w przypadku remontu drogi w Przecławiu oraz drogi powiatowej ze Smętowic do Siadła Górnego.

Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało także ponad 6,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 2,1 mln zł z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.