Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej organizowania obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu, Barnisławiu, Kurowie, Stobnie i Bobolinie w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej  wsparcia dziennego w 2020 roku.

Pin It