podpisanie umowy

Nowy pojazd dla Straży Gminnej w Kołbaskowie z dotacją od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowę dotacji na dofinansowanie zadania „Zakup pojazdu służbowego dla Straży Gminnej w Kołbaskowie w celu zwiększenia ochrony środowiska na terenie gminy” podpisały Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo i Irena Ostrowska, skarbnik gminy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

WFOŚiGW na wniosek Gminy Kołbaskowo odpowiedział pozytywnie. Otrzymaliśmy 54 tys. zł na zakup pojazdu dla strażników. Koszt zakupu pojazdu to 108 tys. zł.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty „efekt ekologiczny w postaci szczegółowego monitorowania zagrożeń dla środowiska naturalnego m.in. objętych obszarem „Natura 2000”. Zakupiony pojazd przyczyni się do wzrostu kontroli dzikich wysypisk, palenisk na terenie gminy, legalności wycinki drzew” – czytamy w umowie.

 

Pin It